^
Contact us Language LOAD

You are here

Dagens Næringsliv: Dette skal Rema bruke Æ-en til (In Norwegian)

January 2, 2017

Rema har pøst på med markedsføringsmidler for å gjøre Æ-en til sin. Nå har de også søkt om å registrere varemerket innen en rekke kategorier. 

Hemmeligheten bak Æ kan ligge i en ny app for delingstjenester, ifølge Adressa.no. I oktober i fjor leverte konsulentfirmaet Zacco Norway inn en varemerkesøknad for Æ til Patentstyret.

I søknaden listes det opp hvilke varer og tjenester Remas nye Æ søkes brukt til. I tillegg til bruk på blant annet kassaapparater, trykksaker, plastmaterialer for pakking, annonse- og reklamemateriell, er det søkt om å få bruke æ-en i forsikringsvirksomhet og betalingsformidlingstjenester samt i transportvirksomhet, for eksempel til engrosvirksomhet eller annen transport av varer, skriver Adresseavisen.

Read the full article here.

dette_skal_rema_bruke_ae_170102.pdf