^
Contact us Language LOAD

You are here

Dagens Perspektiv: Lønnsom risikoledelse uten gambling (In Norwegian)

December 23, 2016

For innovasjonsvirksomheter kan kontroll med immaterielle rettigheter handle om å være eller ikke være. Tidlige investorer kan lett få en skjebne som gamblere dersom de ikke forholder seg aktivt til rettighetssituasjonen. Også senere kan mangelfull risikoledelse i kunnskapsbedrifter sette egenkapitalen i spill og redusere handlingsrommet, sier ekspert.

Først investerer de tre FFF-ene; «founder, friends and family». Når deres kapital er oppbrukt er redningen tidliginvestorer, eller engelinvestorer som de også blir kalt. I henhold til Wikipedia er slike forretningsengler innflytelsesrike eller formuende personer som tilfører kapital ved start av næringsvirksomheter.

Read the full article here

ukeavisen-lonnsom_risiko_uten_gambling-2016-12-23.pdf