^
Contact us Language LOAD

You are here

Dagensperspektiv.no: Fire utgangspunkt for patenteringsledelse (In Norwegian)

June 11, 2015

Norske bedrifter må bli flinkere til å patentere for å beskytte sin innovasjon og hevde seg på fremtidens markeder. Dette er spesielt viktig i omstillingstidene vi opplever nå, hevder Tom Ekeberg, leder i Zacco.

Zacco-sjefen trekker frem fire utgangspunkt for patenteringsledelse: Beskyttelse mot kopiering, å sikre markedstilgangen, risikokapital, og lisensinntekter. Beskyttelse mot kopiering er en sentral årsak til patentering, og på mange måter den grunnleggende rettigheten et patent gir, forteller han.

– Dette handler om å beskytte markedsandeler. Eksistensen av et patent kan føre til at konkurrenter frivillig holder seg unna hele eller deler av bedriftens marked, noe som riktignok er vanskelig å måle, og at rettighetshaveren har muligheter for å jage dem bort dersom de likevel lar seg friste, sier Eksberg.

Han legger til at du annsynligvis oppnår en høyere markedsandel med et patentert produkt.

– Nøyaktig hvor stor uttelling du kan regne med vil det imidlertid være vanskelig å anslå, spesielt fordi mye av effekten vil være et resultat av hva konkurrenter velger ikke å gjøre, sier Ekeberg.

Du kan tjene mer ved å ha et patent, men så er det også kostnader ved patentering. Dette må veies mot hverandre.

I ytterste konsekvens kan du risikere å bli kastet ut av markedet dersom grunnlaget for virksomheten er beskyttet av andres patenter. Egne patenter kan gi en forhandlingsposisjon som kan sikre en bedre løsning.

– Man må hele tiden forsøke å gjøre seg opp en mening om hva man kan få til med patenter i forhold til hva som blir situasjonen dersom man står uten. Hvordan vil den sannsynlige fremtiden være med patentene og uten patentene, spør han.

Tilgang til risikokapital
– Uten beskyttelse av oppfinnelser som danner basis for virksomheten, kan det bli vanskeligere å hente inn frisk kapital gjennom en emisjon, sier Ekeberg, som selv har IT som sitt hovedfelt.

Mange bedrifter har gode idéer som de ønsker å finansiere den videre utviklingen av. Ekeberg forklarer at usikkerheten er langt høyere hos en investor som blir stilt overfor en bedrift med en ubeskyttet idé sammenlignet med en bedrift med patentert teknologi. Helt svart hvitt er det imidlertid ikke. Noen idéer lar seg ikke beskytte, noen lar seg best beskytte ved hemmelighold, og noen ganger er det viktigere rett og slett å være først i markedet. Bedrifter med evne til å generere og lansere stadig nye, gode idéer kan derfor klare å beholde forspranget til konkurrentene også uten patenter.

– Men vi ser mange innovasjonsvirksomheter som legger store ressurser ned i å patentere sin teknologi. Med et patent har man noe håndfast, og det representerer en langt større sikkerhet. For mange investorer er patentbeskyttelse en forutsetning for at de i det hele tatt skal vurdere å investere i en bedrift, forteller han.

Sikre inntekter
Det er viktig å patentere for å sikre inntekter, ikke minst når patentet kan ha verdi også utenfor Norges grenser. Flere norske bedrifter er så internasjonale at de ikke en gang bryr seg med å patentere her i landet, men sikrer rettighetene sine i store markeder som USA, Kina og Japan.

Internasjonal patentering er blitt enklere blant annet gjennom innføring av European Patent Convention (EPC), som Norge tiltrådte i januar 2008. Dette gjør det mulig å sende én søknad for flere land. Med virkning fra 1. januar 2015 har Norge også ratifisert den såkalte Londonoverenskomsten som innebærer en ytterligere liberalisering av patenteringslovgivningen. Overenskomsten, som innebærer at patentsøknaden ikke behøver å bli oversatt til hvert enkelt lands språk – som for eksempel norsk. Oversettelser er tidkrevende og kostbare, særlig for tungt, teknisk fagspråk.

– Likevel er det store kostnader knyttet til internasjonal patentering. Det er ikke bare å kjøre i vei med beskyttelse i alle markeder, men fornuftig å gjøre en avveiing. Av betydning for den avveiingen kan også være om man ønsker å beskytte seg mot potensiell kopiering eller har en mer offensiv patenteringsstrategi som går ut på å sikre seg muligheter for lisensinntekter eller salg av patentet, sier Ekeberg.

Read the full article here.

fire_utgangspunkt_for_patenteringsledelse_-_dagens_perspektiv.pdf