^
Contact us Language LOAD

You are here

e24.no: Oljenæringen gir patentboom (In Norwegian)

November 19, 2016

Patentstyret opplever en kraftig økning i pågangen fra bedrifter som vil beskytte ny teknologi og oppfinnelser. Det er imidlertid ikke norske selskaper, men utenlandske oljeservicebedrifter, som står for mesteparten av oppgangen. Konsulentselskapet Zacco, som spesialiserer seg på å bistå bedrifter og aktører innenfor immaterielle rettigheter, mener 2016 kan bli det travleste patentåret siden 2010 hvis utviklingen fortsetter frem til nyttår.

Ifølge selskapet mangler man nå bare i overkant av 50 søknader for å passere toppåret 2010 i antall nye søknader.

– Økningen i søknader viser blant annet en økt bevissthet rundt immaterielle rettigheter. Profesjonaliteten rundt disse spørsmålene har økt i næringslivet de siste årene, sier regiondirektør for Norge og Tyskland, Thor Mosaker, til E24.

Zacco er blant de største aktørene som bistår selskaper, organisasjoner og privatpersoner med patenter og varemerkesøknader i Norge. De bistår alt fra Aker Solutions, Stokke og DNV GL til nye gründerbedrifter med beskyttelse av immaterielle rettigheter.

Patentstyrets egen løpende statistikk viser en økning i antall innkomne søknader på 15,7 prosent de siste 12 månedene, målt mot året før. Totalt er det kommet inn 1.839 søknader i 2016 og Patentstyret har nå 9.992 søknader til behandling. Til sammenligning er det 27.024 patenter som er i kraft i Norge i dag.

Oljen dominerer
Bjarne J. Kvam, seniorrådgiver i Patentstyret, bekrefter økningen i nye innkomne søknader. Han legger imidlertid til at det er komplisert å gi én tydelig konklusjon når det gjelder økningen i antall patenter som er virksomme, fordi tallet kan påvirkes av en rekke faktorer som løpetid og konjunkturer.

– Vi har sett en oppgang i antall innkomne søknader, sier han.

I april gjennomførte han en analyse for å se nærmere på utviklingen siden starten av 2015.

– Det vi har sett i perioden er at det er en større økning fra utenlandske søkere enn fra norske, og det er selskaper innenfor olje- og gassutvinning som er den største bidragsyteren til oppgangen, sier Kvam.

Han forteller at rundt en fjerdedel av søknadsbunken som kom inn til Patentstyret i perioden kommer fra olje- og gassrelatert virksomhet og at de grovt sett har stått for halvparten av veksten.

Ifølge Kvam er det utenlandske leverandørbedrifter, og spesielt ett selskap, som bidrar mye til oppgangen. Dette selskapet har en lignende søkeaktivitet globalt.

– Så økningen kommer ikke fra norske bedrifter?

– Det vi kan si er at det er en svak økning fra norske bedrifter i perioden, sier Kvam.

Da Patentstyret sist offentliggjorde en større analyse av innkomne søknader i sin årsrapport for 2014, viste tallene at det fortsatt kommer flest søknader fra USA. Deretter følger Nederland, Storbritannia, Frankrike og Sverige. Veksten fra Kina har vært stor, men volumene derfra er fortsatt relativt små. Til tross for at samfunnsdebatten preges av diskusjonen om det grønne skiftet, er det foreløpig lite å spore av dette i Patentstyrets søknadsbunke, skal vi tro Kvam. Han peker både på at oljenæringen utgjør en svært stor andel av næringslivet i Norge, sammenlignet med andre europeiske land.

– Det er ofte også en lang ledetid fra man er i utviklingsfasen og går videre til patentsøknad og kommersialisering, sier Kvam.

Read the full article here.

e24no_oljenaeringen_gir_patentboom.pdf