^
Contact us Language LOAD

You are here

Finansavisen.no: Potent patent (In Norwegian)

November 18, 2016

Hvis kunnskap er den nye oljen, må vi beskytte den. Managing partner Thor B. Mosaker i Zacco mener norske selskaper har en lang vei å gå før de er drillet i hvordan man skal passe på innovasjonene sine. 

- Grunderna trenger denne kunnskapen, for de gjør alle feilene i boken. Og sammanlignet med andre land, ligger Norge langt bak. Det er bare å se till Sverige, der er store konsernene ekstremt drillet i å beskytte innovasjonen de skaper. 

Read the full article here.

finansavisen_potent_patent.pdf