^
Contact us Language LOAD

You are here

ilaks.no: Ubeskyttet innovasjon kan true havbruksnæringen (in Norwegien)

June 6, 2017

Akvakulturnæringen er preget av en kollektiv pionérånd hvor rettighetene til nyvinninger i for liten grad blir sikret. Dette kan på lang sikt true norsk akvakulturnærings sterke posisjon. Strategisk arbeid med patentering kan gi motsatt effekt og bedre langsiktig avkastning på FoU.

Som om norsk havbruk ikke var innovativt nok fra før, så har skaperkraften skutt ytterligere fart i takt med at offshoreaktører har rettet ledig kapasitet, teknologi og ingeniører inn mot næringen. Økt fokus på immateriell rettigheter har fulgt med på kjøpet, ettersom offshorenæringen tradisjonelt vektlegger dette.

– I min kontakt med akvakulturnæringen sporer jeg fortsatt en merkbar og litt pussig, liten interesse for å beskytte rettigheter til oppfinnelser. Noen er faktisk helt eksplisitte på at deres oppfinnelser skal være ”fritt for alle og enhver å bruke”, sier Rikard Mikalsen patentfullmektig i Zacco og tidligere røkter i blant annet Nordlaks og Lerøy Aurora.

– Ulempen ved en slik i utgangspunktet god, kollektiv dugnadsånd er imidlertid at investeringer i teknologiutvikling blir svakt beskyttet. Da kan konkurrenter, samarbeidspartnere, og tidligere ansatte, tilby konkurrerende produkter som bygger på ditt utviklingsarbeid og investeringer, sier han.

Zacco har røtter i Norge tilbake til cirka 1870 og er i dag et av de største konsulentfirmaene innen immaterielle rettigheter i Europa. I Norge har selskapet kontorer i Stavanger, Ålesund, Sarpsborg, Kjeller/Lillestrøm, Bergen og Oslo.

 

Read the full article here.

ubeskyttet_innovasjon_kan_true_havbruksnaeringen.pdf