^
Contact us Language LOAD

You are here

Kreativforum.no: EU åpner for lukt uten grafisk beskrivelse

March 11, 2016

Den europeiske varemerkereformen gjør det enklere å beskytte alternative varemerker som lydmerker og luktmerker. Nye regler gjelder i EU fra 23. mars i år. Reglene medfører også endret kostnadsstruktur ved varemerkeregistrering.

Beskyttelse av luktmerker er ikke noe nytt fenomen. Golfballer med lukt av nyslått gress og sytråd med duft av pære er velkjente eksempler blant IPR-virksomheter (Intellectual Property Rights).

– Tidligere måtte alle varemerker inkludert luktmerker bli beskrevet grafisk for å kunne oppnå varemerkebeskyttelse. Det sier seg selv at dette er vanskelig, sier Thor B. Mosaker, regionsdirektør i Zacco for Norge og Tyskland.

Den nye varemerkelovgivningen åpner for beskrivelse med annen, vanlig teknologi.

Luktmerker mer attraktivt
– Dette vil gjøre lukt som kjennetegn for varer mer attraktivt. For både byråer og varemerkeeiere åpner dette spennende, kreative muligheter, mener Mosaker.Europaparlamentet var siste stoppested i en lang lovprosess. Parlamentet vedtok reformen 15. desember 2015. Loven ble publisert i EUs offisielle tidsskrift på julaften og regelendringene vil gjelde i EU fra 23. mars i år.

Det betyr at norske bedrifter som vil søke varemerkebeskyttelse i EU må forholde seg til lovverket fra dette tidspunktet. I Norge må det først avklares om direktivet faller innenfor EØS-avtalen før det eventuelt ratifiseres av Stortinget.

Eiere styrke
Gjennomgående blir rettighetene i EU nå styrket for eiere av varemerker, men det innføres strengere krav til presisering av hvilke varer og tjenester innehaver søker beskyttelse for. 

– En presis beskrivelse av varemerker er viktig for at innehaver skal ha riktig og dekkende beskyttelse. Når det er mindre rom for tvil, vil det også som regel være mindre grunnlag for konflikter, sier Mosaker.

Den norske delen av Zacco har røtter helt tilbake til 1800-tallet og inngår nå i en av de største konsulentfirmaene innen immaterielle rettigheter i Europa. Selskapet leverer tjenester innen evaluering, beskyttelse og utnyttelse av forretningsmuligheter gjennom patenter, designbeskyttelse og varemerker.

Ny kostnadsstruktur og navn
Varemerker kan beskyttes i ulike klasser. For eksempel kjenner mange varemerket Brio knyttet til leker, men det samme navnet brukes av andre innehavere parallelt i andre varemerkeklasser. 

Kostnadsstrukturen for varemerkeregistrering vil også bli endret. Før dekket grunnavgiften for inngivelse og fornyelse av et EU-varemerke opptil tre forskjellige klasser. Etter reformen vil den dekke bare én.

Fra loven trer i kraft vil «Community Trademark» hete «European Trademark» og «Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)» skal kalles «European Union Intellectual Property Office» (EUIPO).

Read the original article here.