^
Contact us Language LOAD

You are here

kreativtforum.no: – Du må ikke, men bør gjøre det (in Norwegian)

June 16, 2017

Noen virksomheter er ekstra flittige til å bruke symbolene ©, ™ og ®. Men, er det viktig? Thor B. Mosaker i IP-konsulentfirmaet Zacco mener det.

Thor B. Mosaker, regiondirektør for Norge og Tyskland i IP-konsulentfirmaet ZaccoThor B. Mosaker, regiondirektør for Norge og Tyskland i IP-konsulentfirmaet Zacco

– Symbolene ®, ™ og © har egentlig bare en funksjon i USA, men, men vi råder også norske selskap til å bruke dem for å markere revir og fortelle omverden at man ser på dette som sin eiendom, sier Thor B. Mosaker, regiondirektør for Norge og Tyskland i IP-konsulentfirmaet Zacco.

Alle symbolene er knyttet til beskyttelse av immaterielle rettigheter. Immaterielt henspeiler på at noe ikke er til å ta og føle på.

Eksempler på immaterielle rettigheter er patent, designregistrering og varemerkeregistrering. En fjerde immateriell rettighet er opphavsrett. Opphavsrett, eller «copyright» på engelsk, og har ©-en som kjennetegn.

– Åndsverksloven regulerer hvem som har enerett til et åndsverk, for eksempel av litterær, kunstnerisk eller vitenskapelig kvalitet. Eneretten har du i det verket skapes, men om du vil synliggjøre eneretten til det, bruker du ©. Du må ikke, men bør gjøre det, sier Mosaker.

Patent, designregistrering og varemerkeregistrering får man etter vellykket registrering hos nasjonale patentmyndigheter, for eksempel Patentstyret i Norge.

 

Read the full article here.

kreativtforum_du_ma_ikke_men_bor_gora_det.pdf