^
Contact us Language LOAD

You are here

Kreativtforum.no: Jevnt for design og varemerke, topp for patent (In Norwegian)

March 31, 2017

Antall søknader fra inn- og utland om beskyttelse av varemerker og design i Norge lå på samme nivå fra 2015 til 2016. For patentsøknader ble det ny rekord med en vekst på 15,9 prosent. Også for varemerkesøknader fra norske søkere ble det ny rekord i 2016.

Det viser statistikk fra registreringsmyndigheten Patentstyret. Søknadsstrømmen om beskyttelse av design, varemerke og oppfinnelser gjennom patent gir gode indikasjoner på hvordan bedrifter jobber med innovasjon i en tid med mye omstilling.

– Vår vurdering er at næringslivet i omstillingstider fokuserer på ting som er ekstra viktig. Patentering av produktinnovasjoner og effektivisering av virksomheten er to av disse, sier Thor B. Mosaker, regiondirektør for Zacco i Norge og Tyskland.

Zacco er det IP-byrået i Norge som for oppdragsgivere sender inn flest varemerkesøknader av alle byråene. Byrået erfarer at antall varemerkesøknader ligger jevnt på samme nivå. I 2010 mottok Patentstyret totalt 13.499 varemerkesøknader mot 16.448 i rekordåret 2015 og 15.744 i 2016.

Read the full article here

jevnt_for_design_og_varemerke_topp_for_patent_kreativtforum.pdf