^
Contact us Language LOAD

You are here

Teknisk Ukeblad: Patenttopp i 2016: Dette oppdrettskipet var én av 2062 patentsøknader som kom inn (In Norwegian)

January 13, 2017

– Blir mer patentering i tøffere tider.

Interessen for å beskytte oppfinnelser i Norge har pekt kraftig oppover de siste årene. I fjor ble det levert inn hele 2062 nye patentsøknader – mot 1805 året før, viser statistikk fra Patentstyret. Det er det høyeste tallet de siste syv årene.

Blant dem som valgte å ta patent i året som gikk er gründerne bak oppdrettsskipet i Pure Atlantic.

- Vi startet umiddelbart arbeid for å beskytte teknologien, sier oppfinner Kaare Jostein Larsen til Teknisk Ukeblad.

Mest olje og gass
Seniorrådgiver Bjarne Kvam i Patentstyret opplyser at det var størst økning i antall søknader fra utenlandske søkere - med 26 prosent. Antallet søknader fra norske søkere økte med 7 prosent.

– Samlet sett har økningen i antall søknader vært størst innen bygningsteknikk (utenom boring etter olje og gass), bulk- og spesialkjemikalier, transport og elektriske apparater og energi, skriver Kvam.

Han forteller at søknader fra norske søkere følger samme hovedtrenden, mens det spesielt er en økning i antall søknader med utenlandske søkere innen boring etter olje og gass. Oljeserviceselskapet Halliburton er den største enkeltsøkeren. De har alene 274 søknader for 2016 som allerede er allment tilgjengelige.

– Søknader relatert til boring etter olje og gass utgjør klart den største gruppen søknader med 23 prosent av totalen, skriver han.

Går opp i tøffe tider
– Det er interressant. Det er ikke uvanlig att når det er litt tøffe tider, så går patenteringen opp, sier Thor Mosaker, regiondirektør forr Norge og Tyskland i IP-firmaet Zacco.

De hjelper både selskaper og privatpersoner blant annet med innlevering av patentsøknader og rådgivning om beskyttelse av immaterielle rettigheter. På kundelisten dere står alt fra store selskaper som Aker Solutions til små gründere.

– Vi ser at det er mye satsing på innovasjon i Norge. Det har kommet en boom med senket oljepris. Det gjelder både etablerte oljevirksomheter som nå må gjøre ting billigere og bedre. Når de finner løsninger for dette, så ønsker de å beskytte de med patenter, sier han.

– Så har vi gründere, gjerne sivilingeniører, som harr gått med en idé ganske lenge i magen, som også kommer opp med noe som er patenterbart, forteller Mosaker. 

At de sørger for å beskytte ideene, blir stadig viktigere for å trekke til seg investorer, ifølge Mosaker.

– Og investorene i Norge blir mer og mer bevist på dette med rettigheter. Det første spørsmålet gründerne ofte får er hvorvidt de har søkt patent, sier han.

Read the full article here

 

patenttopp_i_2016.pdf