Zacco - Patent | Varumärken | Design | Juridik | Cybersäkerhet

When the
world changes,
so do we

Framtidens
immateriella rättigheter

Vår värld förändras och det finns ett ökat behov av att skydda allt ifrån idéer och integritet till data och uppfinningar. För att hålla jämna steg med våra klienters behov, delar vi in immateriella tillgångar i tre nya, men ändå välbekanta områden. Tillsammans täcker de in allt vi kan hjälpa dig med, och de definierar det nya sättet vi ser på immaterialrätt - ur alla synvinklar.

LÄS MER OM IP 360
LÄS MER OM INNOVATIONSTILLGÅNGAR

Innovation Assets

Allt som har att göra med en innovation eller en innovationsprocess kan bli en innovationstillgång. Patent, upphovsrätter, licenser, affärshemligheter, knowhow och tillverkningsprocesser är alla exempel på innovationstillgångar som kan öka värdet på din affärsverksamhet. Vi ser över och undersöker alla aspekter kopplade till innovationstillgångar och hjälper dig med hantering, verkställande och värdering av dina tillgångar.
DU HAR TILLGÅNGAR SOM DU INTE KÄNNER TILL
LÄS MER OM DIGITAL ASSETS

Digital Assets

En digital tillgång kan anta många former och funktioner: data, appar, algoritmer, programvara, klientregister, domännamn, databaser och användargränssnitt är alla exempel på digitala tillgångar som kan vara av stort värde för ditt företag.
DU HAR TILLGÅNGAR SOM DU INTE KÄNNER TILL
LÄS MER OM IDENTITY ASSETS

Identity Assets

Allt som får dina kunder att känna igen ditt företag, din produkt eller tjänst är någon form av identitetstillgång. Allt från varumärken, design, domännamn, text och bilder till licenser, webbplatser och sociala medier kan förvandlas till rättigheter eller strukturerade tillgångar som inte bara säkrar ditt företag utan också ökar dess värde.
DU HAR TILLGÅNGAR SOM DU INTE KÄNNER TILL

Du har troligtvis tillgångar
du inte känner till

Oftast har du god kontroll över alla dina immateriella tillgångar. Men troligtvis finns det dolda tillgångar som du inte känner till. Tillgångar som ökar värdet på ditt företag när de väl har identifierats och skyddats. Våra verktyg och processer kan hjälpa dig att hitta dessa tillgångar. Berättelserna nedan beskriver hur immateriella tillgångar kan dyka upp på de mest oväntade ställena. Och hur kända tillgångar kan generera nya om de hanteras på rätt sätt. Kanske kan dessa berättelser inspirera dig att se på dina tillgångar på ett helt nytt sätt. Ett sätt som kan öka värdet på ditt företag.

INNOVATIONSTILLGÅNGAR

Från licens till vinst

Läs hela berättelsen och se vilka tillgångar vi identifierade.

DIGITALA TILLGÅNGAR

Hur data kan öka intäkterna

Läs hela berättelsen och se vilka tillgångar vi identifierade.

IDENTITETSTILLGÅNGAR

Mindre IP gav mer värde

Läs hela berättelsen och se vilka tillgångar vi identifierade.

Läs mer om innovationstillgångar

Från licens till vinst

Ett stort företag inom skönhetsindustrin vände sig till Zacco i jakt på en partner som skulle kunna hjälpa dem att hantera och skydda deras immateriella tillgångar. Efter många års framgångsrik tillväxt i företaget, upplevde de en ständigt tilltagande utmaning i form av konkurrenter som drog nytta av deras designer, varumärken och unika funktioner. Tillsammans med klienten utvecklade Zacco en övergripande IP-strategi för företaget. Istället för att spendera omfattande tid på att hävda sina rättigheter, genom att exempelvis avlägsna konkurrenters produkter via rättsliga processer, så gav vi klienten rådet att licensiera ut sina patent till sina konkurrenter. Vi hjälpte också vår klient att formalisera licens- och återförsäljaravtal, vilket genererade intäkter som översteg kostnaden för att försvara företagets rättigheter. Istället för att lägga tid, pengar och energi på rättsliga processer kunde vår klient på så sätt hålla kvar fokus på att växa och utveckla sin framgångsrika affärsverksamhet.

IDENTIFIERADE TILLGÅNGAR

vårt sätt att säkra dina tillgångar
läs mer om digitala tillgångar

Hur data kan öka intäkterna

En global spelare inom tillverkningsindustrin sökte hjälp från Zacco i ett tidigt skede i sitt digitaliseringsprojekt. Deras klassiska men analoga produkter behövde transformeras i den digitala eran tillsammans med företaget i sin helhet. Vi tillhandahöll ett expertteam med både programvaruutvecklare och patentkonsulter, som assisterade och utbildade företaget och dess anställda under den snabba utvecklingsfasen. Under processen identifierade vi att produkterna genererade värdefull data i form av siffror, statistik och annan värdefull information som vår klient kunde dra fördelar av genom att utföra big data-analyser och därefter sälja resultaten till etablerade content-leverantörer. Genom att hjälpa till att skapa och skydda företagets programvara, och att identifiera knowhow, synliggjorde vi immateriella tillgångar, som klienten var ovetande om. Detta ökade värdet på företaget.
vårt sätt att säkra dina tillgångar
Read More About Identity Assets

Mindre IP gav mer värde

När nya ägare tog kontroll över ett framgångsrikt kläddesign- och tillverkningsföretag bad de om Zaccos hjälp för att konsolidera sin IP-portfölj, som hade blivit svårhanterlig. Vi hjälpte dem att få en överblick genom att konsolidera deras portfölj baserat på undersökningsresultaten. I enlighet med vår etablerade arbetsprocess började Zacco med att identifiera, samla in och utvärdera alla företagets varumärken och domännamn ur ett strategiskt marknadsperspektiv. Genom att identifiera de varumärken och domännamn som inte längre användes eller som hade ett mycket litet värde lyckades vi skala ner storleken på portföljen och spara pengar åt klienten. Dessutom insåg vi, efter att ha gått igenom klientens patentportfölj, att de ägde rättigheten till en av de viktiga komponenterna till en sportartikel. Genom att hitta denna ”dolda” tillgång säkerställde vi att de fick rimlig ersättning från konkurrenter som begått intrång i klientens rättigheter och ökade kundens återkommande intäkter genom att skapa licensavtal.
vårt sätt att säkra dina tillgångar

Vårt sätt att
skydda dina tillgångar

Idag finns det tillgångar överallt och inom många olika områden i ditt företag. Men oavsett var de finns och skapas, behöver de alla hanteras på samma sätt. Det är därför vi använder samma tillvägagångssätt för att skydda dina immateriella tillgångar. Vi identifierar, hanterar och övervakar dem genom hela livscykeln. Och där det krävs, hjälper vi dig att verkställa dina rättigheter.

Genom att använda samma tillvägagångssätt ser vi till att tillgångar, stora som små, får samma noggranna genomgång. Detta är väsentligt eftersom den minsta immateriella tillgången kan ibland övergå till att bli den mest värdefulla.

LÄS OM VÅR AFFÄRSMODELL

Tillgångar som du bokstavligen
inte kan sätta fingret på

Idag kan man hitta immateriella tillgångar i precis varenda vrå i ett företag. Det kan tyckas vara en enorm och komplex uppgift men att identifiera immateriella tillgångar är enkelt när du vet hur och var du ska leta. Här nedan har vi listat både uppenbara och överraskande exempel på var du kan hitta immateriella tillgångar.

Upptäck dina
dolda tillgångar

Vi har ett brett urval av tjänster och en beprövad arbetsprocess som vi använder för att identifiera, hantera och övervaka de dolda tillgångarna som du eventuellt innehar. Ingen tillgång är för liten för oss att gräva fram och skydda. Vårt breda expertkunnande och tjänsteerbjudande säkerställer att vi enkelt och snabbt hittar alla dina dolda tillgångar – och ser till att du får kontrollen över dem.

SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA

Skapa mer värde för pengarna

Läs hela kundberättelsen och ta reda på vilka tjänster vi använde

SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA

Dolda värden i data

Läs hela kundberättelsen och ta reda på vilka tjänster vi använde

SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA

Outsourcing av IP-portföljen

Läs hela kundberättelsen och ta reda på vilka tjänster vi använde

UPPTÄCK DINA DOLDA TILLGÅNGAR

Skapa mer värde för pengarna

Ett företag anlitade Zacco i samband med en fusion och förvärv (M&A) för att göra en utvärdering av de immateriella tillgångarna och informationssäkerheten kring en potentiell investering (”målföretaget”). Vi initierade nämnda due diligence genom att kartlägga målföretagets patent och patentansökningar, kännetecken och registrerade varumärken. Vi gick också igenom licens- och R&D-avtal och bedömde säkerhetsrisker. Under kartläggningen fann vi att det faktiska värdet på patentportföljen var lågt i förhållande till den ursprungliga ”styrkebedömningen” som hade utförts tidigare av en tredje part. Nyckelpatentet i portföljen var inte så starka som de hade uppgett, och det geografiska skyddsomfånget kunde även ifrågasättas. Genom att identifiera och utvärdera målföretagets immateriella tillgångar hjälpte vi vår klient (det förvärvande företaget) att förhandla ett bättre pris.
Vill du veta mer?
UPPTÄCK DINA DOLDA TILLGÅNGAR

Dolda värden i data

Ett programvaruföretag som tillverkar mobilapplikationer (”appar”) för reseindustrin behövde hjälp för att kunna använda data som genererades utifrån deras appar. Zacco började med att låta vårt team av erfarna programvaruutvecklare och cybersäkerhetskonsulter analysera deras produkt och säkerhetsnivå. Vi fortsatte med att gå igenom deras identitetstillgångar såsom varumärken och domännamn. Sedan skapade vi en strategi för digitala tillgångar och etablerade en process för hur deras applikationer kunde vidareutvecklas. Slutligen skapade vi en strategi för hur man kan utöka skyddet av deras digitala varumärken och unik programvara kunde byggas ut. När vi upptäckte att företaget inte lagligen hade säkerställt att de ägde informationen, som deras appar producerade, hjälpte vi dem att skapa nya affärsvillkor och användarvillkor. Vi hjälpte klienten att även uppfylla kraven gällande datalagring och sekretess efter implementering av GDPR.
Vill du veta mer?
UPPTÄCK DINA DOLDA TILLGÅNGAR

Outsourcing av IP-portföljen

Ett stort internationellt företag vände sig till Zacco och bad om hjälp för att konsolidera sin omfattande och mycket komplexa patentportfölj. Företaget var ute efter att minska administrationen och kostnaden för att upprätthålla sin portfölj genom att korta ner handläggningstiden. Vi började med att identifiera alla tillgångar i deras patentportfölj och klassificerade dem efter affärsrelevans. Sedan började vi hantera alla registreringsärenden och valideringar. Samtidigt tog vi över ansvaret för deras pågående patentansökningar och erbjöd olika fasta prisavtal som ledde till minskade ansökningskostnader. Då detta visade sig vara mycket kostnadseffektivt, fick Zacco även uppdraget att outsourca klientens varumärkesportfölj. Följaktligen hjälpte vi inte bara klienten med att skära ner på kostnader och administrativ arbetsbelastning, utan vi hjälpte även till att få en bättre överblick över IP-portföljen.
Vill du veta mer?

Kontakta oss

Prata med oss om dina dolda tillgångar

IP 360

Immateriella rättigheter i framtiden

Tror du på värdet av innovativt tänkande?

Vill du hjälpa visionärer och innovatörer att skydda sina idéer och uppfinningar? Kom då till oss hos Zacco där din kreativitet, noggrannhet och ditt innovativa tänkande genererar värde.

Din karriär hos Zacco

Våra experter

Möt våra experter

Det finns fler än 500 hos oss.

Nyheter

Zacco moves to our new office in the centre of Malmö

April 4, 2022

Utmärkelser

Zacco awarded Scandinavian Firm of the Year 2022 for Patents by Managing IP

June 16, 2022

Event

Zacco at Nordic Innovation Fair 2022

September 27, 2022

When the
world changes,
so do we

Framtidens
immateriella rättigheter

Vår värld förändras och det finns ett ökat behov av att skydda allt ifrån idéer och integritet till data och uppfinningar. För att hålla jämna steg med våra klienters behov, delar vi in immateriella tillgångar i tre nya, men ändå välbekanta områden. Tillsammans täcker de in allt vi kan hjälpa dig med, och de definierar det nya sättet vi ser på immaterialrätt - ur alla synvinklar.

LÄS MER OM IP 360
LÄS MER OM INNOVATIONSTILLGÅNGAR

Innovation Assets

Allt som har att göra med en innovation eller en innovationsprocess kan bli en innovationstillgång. Patent, upphovsrätter, licenser, affärshemligheter, knowhow och tillverkningsprocesser är alla exempel på innovationstillgångar som kan öka värdet på din affärsverksamhet. Vi ser över och undersöker alla aspekter kopplade till innovationstillgångar och hjälper dig med hantering, verkställande och värdering av dina tillgångar.
DU HAR TILLGÅNGAR SOM DU INTE KÄNNER TILL
LÄS MER OM DIGITAL ASSETS

Digital Assets

En digital tillgång kan anta många former och funktioner: data, appar, algoritmer, programvara, klientregister, domännamn, databaser och användargränssnitt är alla exempel på digitala tillgångar som kan vara av stort värde för ditt företag.
DU HAR TILLGÅNGAR SOM DU INTE KÄNNER TILL
LÄS MER OM IDENTITY ASSETS

Identity Assets

Allt som får dina kunder att känna igen ditt företag, din produkt eller tjänst är någon form av identitetstillgång. Allt från varumärken, design, domännamn, text och bilder till licenser, webbplatser och sociala medier kan förvandlas till rättigheter eller strukturerade tillgångar som inte bara säkrar ditt företag utan också ökar dess värde.
DU HAR TILLGÅNGAR SOM DU INTE KÄNNER TILL

Du har troligtvis tillgångar
du inte känner till

Oftast har du god kontroll över alla dina immateriella tillgångar. Men troligtvis finns det dolda tillgångar som du inte känner till. Tillgångar som ökar värdet på ditt företag när de väl har identifierats och skyddats. Våra verktyg och processer kan hjälpa dig att hitta dessa tillgångar. Berättelserna nedan beskriver hur immateriella tillgångar kan dyka upp på de mest oväntade ställena. Och hur kända tillgångar kan generera nya om de hanteras på rätt sätt. Kanske kan dessa berättelser inspirera dig att se på dina tillgångar på ett helt nytt sätt. Ett sätt som kan öka värdet på ditt företag.

INNOVATIONSTILLGÅNGAR

Från licens till vinst

Läs hela berättelsen och se vilka tillgångar vi identifierade.

DIGITALA TILLGÅNGAR

Hur data kan öka intäkterna

Läs hela berättelsen och se vilka tillgångar vi identifierade.

IDENTITETSTILLGÅNGAR

Mindre IP gav mer värde

Läs hela berättelsen och se vilka tillgångar vi identifierade.

Läs mer om innovationstillgångar

Från licens till vinst

Ett stort företag inom skönhetsindustrin vände sig till Zacco i jakt på en partner som skulle kunna hjälpa dem att hantera och skydda deras immateriella tillgångar. Efter många års framgångsrik tillväxt i företaget, upplevde de en ständigt tilltagande utmaning i form av konkurrenter som drog nytta av deras designer, varumärken och unika funktioner. Tillsammans med klienten utvecklade Zacco en övergripande IP-strategi för företaget. Istället för att spendera omfattande tid på att hävda sina rättigheter, genom att exempelvis avlägsna konkurrenters produkter via rättsliga processer, så gav vi klienten rådet att licensiera ut sina patent till sina konkurrenter. Vi hjälpte också vår klient att formalisera licens- och återförsäljaravtal, vilket genererade intäkter som översteg kostnaden för att försvara företagets rättigheter. Istället för att lägga tid, pengar och energi på rättsliga processer kunde vår klient på så sätt hålla kvar fokus på att växa och utveckla sin framgångsrika affärsverksamhet.

IDENTIFIERADE TILLGÅNGAR

vårt sätt att säkra dina tillgångar
läs mer om digitala tillgångar

Hur data kan öka intäkterna

En global spelare inom tillverkningsindustrin sökte hjälp från Zacco i ett tidigt skede i sitt digitaliseringsprojekt. Deras klassiska men analoga produkter behövde transformeras i den digitala eran tillsammans med företaget i sin helhet. Vi tillhandahöll ett expertteam med både programvaruutvecklare och patentkonsulter, som assisterade och utbildade företaget och dess anställda under den snabba utvecklingsfasen. Under processen identifierade vi att produkterna genererade värdefull data i form av siffror, statistik och annan värdefull information som vår klient kunde dra fördelar av genom att utföra big data-analyser och därefter sälja resultaten till etablerade content-leverantörer. Genom att hjälpa till att skapa och skydda företagets programvara, och att identifiera knowhow, synliggjorde vi immateriella tillgångar, som klienten var ovetande om. Detta ökade värdet på företaget.
vårt sätt att säkra dina tillgångar
Read More About Identity Assets

Mindre IP gav mer värde

När nya ägare tog kontroll över ett framgångsrikt kläddesign- och tillverkningsföretag bad de om Zaccos hjälp för att konsolidera sin IP-portfölj, som hade blivit svårhanterlig. Vi hjälpte dem att få en överblick genom att konsolidera deras portfölj baserat på undersökningsresultaten. I enlighet med vår etablerade arbetsprocess började Zacco med att identifiera, samla in och utvärdera alla företagets varumärken och domännamn ur ett strategiskt marknadsperspektiv. Genom att identifiera de varumärken och domännamn som inte längre användes eller som hade ett mycket litet värde lyckades vi skala ner storleken på portföljen och spara pengar åt klienten. Dessutom insåg vi, efter att ha gått igenom klientens patentportfölj, att de ägde rättigheten till en av de viktiga komponenterna till en sportartikel. Genom att hitta denna ”dolda” tillgång säkerställde vi att de fick rimlig ersättning från konkurrenter som begått intrång i klientens rättigheter och ökade kundens återkommande intäkter genom att skapa licensavtal.
vårt sätt att säkra dina tillgångar

Vårt sätt att
skydda dina tillgångar

Idag finns det tillgångar överallt och inom många olika områden i ditt företag. Men oavsett var de finns och skapas, behöver de alla hanteras på samma sätt. Det är därför vi använder samma tillvägagångssätt för att skydda dina immateriella tillgångar. Vi identifierar, hanterar och övervakar dem genom hela livscykeln. Och där det krävs, hjälper vi dig att verkställa dina rättigheter.

Genom att använda samma tillvägagångssätt ser vi till att tillgångar, stora som små, får samma noggranna genomgång. Detta är väsentligt eftersom den minsta immateriella tillgången kan ibland övergå till att bli den mest värdefulla.

LÄS OM VÅR AFFÄRSMODELL

Tillgångar som du bokstavligen
inte kan sätta fingret på

Idag kan man hitta immateriella tillgångar i precis varenda vrå i ett företag. Det kan tyckas vara en enorm och komplex uppgift men att identifiera immateriella tillgångar är enkelt när du vet hur och var du ska leta. Här nedan har vi listat både uppenbara och överraskande exempel på var du kan hitta immateriella tillgångar.

Upptäck dina
dolda tillgångar

Vi har ett brett urval av tjänster och en beprövad arbetsprocess som vi använder för att identifiera, hantera och övervaka de dolda tillgångarna som du eventuellt innehar. Ingen tillgång är för liten för oss att gräva fram och skydda. Vårt breda expertkunnande och tjänsteerbjudande säkerställer att vi enkelt och snabbt hittar alla dina dolda tillgångar – och ser till att du får kontrollen över dem.

SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA

Skapa mer värde för pengarna

Läs hela kundberättelsen och ta reda på vilka tjänster vi använde

SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA

Dolda värden i data

Läs hela kundberättelsen och ta reda på vilka tjänster vi använde

SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA

Outsourcing av IP-portföljen

Läs hela kundberättelsen och ta reda på vilka tjänster vi använde

UPPTÄCK DINA DOLDA TILLGÅNGAR

Skapa mer värde för pengarna

Ett företag anlitade Zacco i samband med en fusion och förvärv (M&A) för att göra en utvärdering av de immateriella tillgångarna och informationssäkerheten kring en potentiell investering (”målföretaget”). Vi initierade nämnda due diligence genom att kartlägga målföretagets patent och patentansökningar, kännetecken och registrerade varumärken. Vi gick också igenom licens- och R&D-avtal och bedömde säkerhetsrisker. Under kartläggningen fann vi att det faktiska värdet på patentportföljen var lågt i förhållande till den ursprungliga ”styrkebedömningen” som hade utförts tidigare av en tredje part. Nyckelpatentet i portföljen var inte så starka som de hade uppgett, och det geografiska skyddsomfånget kunde även ifrågasättas. Genom att identifiera och utvärdera målföretagets immateriella tillgångar hjälpte vi vår klient (det förvärvande företaget) att förhandla ett bättre pris.
Vill du veta mer?
UPPTÄCK DINA DOLDA TILLGÅNGAR

Dolda värden i data

Ett programvaruföretag som tillverkar mobilapplikationer (”appar”) för reseindustrin behövde hjälp för att kunna använda data som genererades utifrån deras appar. Zacco började med att låta vårt team av erfarna programvaruutvecklare och cybersäkerhetskonsulter analysera deras produkt och säkerhetsnivå. Vi fortsatte med att gå igenom deras identitetstillgångar såsom varumärken och domännamn. Sedan skapade vi en strategi för digitala tillgångar och etablerade en process för hur deras applikationer kunde vidareutvecklas. Slutligen skapade vi en strategi för hur man kan utöka skyddet av deras digitala varumärken och unik programvara kunde byggas ut. När vi upptäckte att företaget inte lagligen hade säkerställt att de ägde informationen, som deras appar producerade, hjälpte vi dem att skapa nya affärsvillkor och användarvillkor. Vi hjälpte klienten att även uppfylla kraven gällande datalagring och sekretess efter implementering av GDPR.
Vill du veta mer?
UPPTÄCK DINA DOLDA TILLGÅNGAR

Outsourcing av IP-portföljen

Ett stort internationellt företag vände sig till Zacco och bad om hjälp för att konsolidera sin omfattande och mycket komplexa patentportfölj. Företaget var ute efter att minska administrationen och kostnaden för att upprätthålla sin portfölj genom att korta ner handläggningstiden. Vi började med att identifiera alla tillgångar i deras patentportfölj och klassificerade dem efter affärsrelevans. Sedan började vi hantera alla registreringsärenden och valideringar. Samtidigt tog vi över ansvaret för deras pågående patentansökningar och erbjöd olika fasta prisavtal som ledde till minskade ansökningskostnader. Då detta visade sig vara mycket kostnadseffektivt, fick Zacco även uppdraget att outsourca klientens varumärkesportfölj. Följaktligen hjälpte vi inte bara klienten med att skära ner på kostnader och administrativ arbetsbelastning, utan vi hjälpte även till att få en bättre överblick över IP-portföljen.
Vill du veta mer?

Kontakta oss

Prata med oss om dina dolda tillgångar

IP 360

Immateriella rättigheter i framtiden

Tror du på värdet av innovativt tänkande?

Vill du hjälpa visionärer och innovatörer att skydda sina idéer och uppfinningar? Kom då till oss hos Zacco där din kreativitet, noggrannhet och ditt innovativa tänkande genererar värde.

Din karriär hos Zacco

Våra experter

Möt våra experter

Det finns fler än 500 hos oss.

Nyheter

Zacco moves to our new office in the centre of Malmö

April 4, 2022

Utmärkelser

Zacco awarded Scandinavian Firm of the Year 2022 for Patents by Managing IP

June 16, 2022

Event

Zacco at Nordic Innovation Fair 2022

September 27, 2022

When the
world changes,
so do we

Framtidens
immateriella rättigheter

Vår värld förändras och det finns ett ökat behov av att skydda allt ifrån idéer och integritet till data och uppfinningar. För att hålla jämna steg med våra klienters behov, delar vi in immateriella tillgångar i tre nya, men ändå välbekanta områden. Tillsammans täcker de in allt vi kan hjälpa dig med, och de definierar det nya sättet vi ser på immaterialrätt - ur alla synvinklar.

LÄS MER OM IP 360

Innovation Assets

Allt som har att göra med en innovation eller en innovationsprocess kan bli en innovationstillgång. Patent, upphovsrätter, licenser, affärshemligheter, knowhow och tillverkningsprocesser är alla exempel på innovationstillgångar som kan öka värdet på din affärsverksamhet. Vi ser över och undersöker alla aspekter kopplade till innovationstillgångar och hjälper dig med hantering, verkställande och värdering av dina tillgångar.

Digital Assets

En digital tillgång kan anta många former och funktioner: data, appar, algoritmer, programvara, klientregister, domännamn, databaser och användargränssnitt är alla exempel på digitala tillgångar som kan vara av stort värde för ditt företag.

Identity Assets

Allt som får dina kunder att känna igen ditt företag, din produkt eller tjänst är någon form av identitetstillgång. Allt från varumärken, design, domännamn, text och bilder till licenser, webbplatser och sociala medier kan förvandlas till rättigheter eller strukturerade tillgångar som inte bara säkrar ditt företag utan också ökar dess värde.

Du har troligtvis tillgångar
du inte känner till

Oftast har du god kontroll över alla dina immateriella tillgångar. Men troligtvis finns det dolda tillgångar som du inte känner till. Tillgångar som ökar värdet på ditt företag när de väl har identifierats och skyddats. Våra verktyg och processer kan hjälpa dig att hitta dessa tillgångar. Berättelserna nedan beskriver hur immateriella tillgångar kan dyka upp på de mest oväntade ställena. Och hur kända tillgångar kan generera nya om de hanteras på rätt sätt. Kanske kan dessa berättelser inspirera dig att se på dina tillgångar på ett helt nytt sätt. Ett sätt som kan öka värdet på ditt företag.

INNOVATIONSTILLGÅNGAR

Från licens till vinst

Läs hela berättelsen och se vilka tillgångar vi identifierade.

DIGITALA TILLGÅNGAR

Hur data kan öka intäkterna

Läs hela berättelsen och se vilka tillgångar vi identifierade.

IDENTITETSTILLGÅNGAR

Mindre IP gav mer värde

Läs hela berättelsen och se vilka tillgångar vi identifierade.

Read More About Innovation Assets

Från licens till vinst

Ett stort företag inom skönhetsindustrin vände sig till Zacco i jakt på en partner som skulle kunna hjälpa dem att hantera och skydda deras immateriella tillgångar. Efter många års framgångsrik tillväxt i företaget, upplevde de en ständigt tilltagande utmaning i form av konkurrenter som drog nytta av deras designer, varumärken och unika funktioner. Tillsammans med klienten utvecklade Zacco en övergripande IP-strategi för företaget. Istället för att spendera omfattande tid på att hävda sina rättigheter, genom att exempelvis avlägsna konkurrenters produkter via rättsliga processer, så gav vi klienten rådet att licensiera ut sina patent till sina konkurrenter. Vi hjälpte också vår klient att formalisera licens- och återförsäljaravtal, vilket genererade intäkter som översteg kostnaden för att försvara företagets rättigheter. Istället för att lägga tid, pengar och energi på rättsliga processer kunde vår klient på så sätt hålla kvar fokus på att växa och utveckla sin framgångsrika affärsverksamhet.

IDENTIFIERADE TILLGÅNGAR

ASSETS YOU CAN’TPUTYOURFINGERON
Read More About Innovation Assets

Hur data kan öka intäkterna

En global spelare inom tillverkningsindustrin sökte hjälp från Zacco i ett tidigt skede i sitt digitaliseringsprojekt. Deras klassiska men analoga produkter behövde transformeras i den digitala eran tillsammans med företaget i sin helhet. Vi tillhandahöll ett expertteam med både programvaruutvecklare och patentkonsulter, som assisterade och utbildade företaget och dess anställda under den snabba utvecklingsfasen. Under processen identifierade vi att produkterna genererade värdefull data i form av siffror, statistik och annan värdefull information som vår klient kunde dra fördelar av genom att utföra big data-analyser och därefter sälja resultaten till etablerade content-leverantörer. Genom att hjälpa till att skapa och skydda företagets programvara, och att identifiera knowhow, synliggjorde vi immateriella tillgångar, som klienten var ovetande om. Detta ökade värdet på företaget.
ASSETS YOU CAN’TPUTYOURFINGERON
Read More About Innovation Assets

Mindre IP gav mer värde

När nya ägare tog kontroll över ett framgångsrikt kläddesign- och tillverkningsföretag bad de om Zaccos hjälp för att konsolidera sin IP-portfölj, som hade blivit svårhanterlig. Vi hjälpte dem att få en överblick genom att konsolidera deras portfölj baserat på undersökningsresultaten. I enlighet med vår etablerade arbetsprocess började Zacco med att identifiera, samla in och utvärdera alla företagets varumärken och domännamn ur ett strategiskt marknadsperspektiv. Genom att identifiera de varumärken och domännamn som inte längre användes eller som hade ett mycket litet värde lyckades vi skala ner storleken på portföljen och spara pengar åt klienten. Dessutom insåg vi, efter att ha gått igenom klientens patentportfölj, att de ägde rättigheten till en av de viktiga komponenterna till en sportartikel. Genom att hitta denna ”dolda” tillgång säkerställde vi att de fick rimlig ersättning från konkurrenter som begått intrång i klientens rättigheter och ökade kundens återkommande intäkter genom att skapa licensavtal.
ASSETS YOU CAN’TPUTYOURFINGERON

Vårt sätt att
skydda dina tillgångar

Idag finns det tillgångar överallt och inom många olika områden i ditt företag. Men oavsett var de finns och skapas, behöver de alla hanteras på samma sätt. Det är därför vi använder samma tillvägagångssätt för att skydda dina immateriella tillgångar. Vi identifierar, hanterar och övervakar dem genom hela livscykeln. Och där det krävs, hjälper vi dig att verkställa dina rättigheter.

Genom att använda samma tillvägagångssätt ser vi till att tillgångar, stora som små, får samma noggranna genomgång. Detta är väsentligt eftersom den minsta immateriella tillgången kan ibland övergå till att bli den mest värdefulla.

LÄS OM VÅR AFFÄRSMODELL

Tillgångar som du bokstavligen
inte kan sätta fingret på

Idag kan man hitta immateriella tillgångar i precis varenda vrå i ett företag. Det kan tyckas vara en enorm och komplex uppgift men att identifiera immateriella tillgångar är enkelt när du vet hur och var du ska leta. Här nedan har vi listat både uppenbara och överraskande exempel på var du kan hitta immateriella tillgångar.

Upptäck dina
dolda tillgångar

Vi har ett brett urval av tjänster och en beprövad arbetsprocess som vi använder för att identifiera, hantera och övervaka de dolda tillgångarna som du eventuellt innehar. Ingen tillgång är för liten för oss att gräva fram och skydda. Vårt breda expertkunnande och tjänsteerbjudande säkerställer att vi enkelt och snabbt hittar alla dina dolda tillgångar – och ser till att du får kontrollen över dem.

SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA

Skapa mer värde för pengarna

Läs hela kundberättelsen och ta reda på vilka tjänster vi använde

SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA

Dolda värden i data

Läs hela kundberättelsen och ta reda på vilka tjänster vi använde

SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA

Outsourcing av IP-portföljen

Läs hela kundberättelsen och ta reda på vilka tjänster vi använde

Skapa mer värde för pengarna

Ett företag anlitade Zacco i samband med en fusion och förvärv (M&A) för att göra en utvärdering av de immateriella tillgångarna och informationssäkerheten kring en potentiell investering (”målföretaget”). Vi initierade nämnda due diligence genom att kartlägga målföretagets patent och patentansökningar, kännetecken och registrerade varumärken. Vi gick också igenom licens- och R&D-avtal och bedömde säkerhetsrisker. Under kartläggningen fann vi att det faktiska värdet på patentportföljen var lågt i förhållande till den ursprungliga ”styrkebedömningen” som hade utförts tidigare av en tredje part. Nyckelpatentet i portföljen var inte så starka som de hade uppgett, och det geografiska skyddsomfånget kunde även ifrågasättas. Genom att identifiera och utvärdera målföretagets immateriella tillgångar hjälpte vi vår klient (det förvärvande företaget) att förhandla ett bättre pris.

Dolda värden i data

Ett programvaruföretag som tillverkar mobilapplikationer (”appar”) för reseindustrin behövde hjälp för att kunna använda data som genererades utifrån deras appar. Zacco började med att låta vårt team av erfarna programvaruutvecklare och cybersäkerhetskonsulter analysera deras produkt och säkerhetsnivå. Vi fortsatte med att gå igenom deras identitetstillgångar såsom varumärken och domännamn. Sedan skapade vi en strategi för digitala tillgångar och etablerade en process för hur deras applikationer kunde vidareutvecklas. Slutligen skapade vi en strategi för hur man kan utöka skyddet av deras digitala varumärken och unik programvara kunde byggas ut. När vi upptäckte att företaget inte lagligen hade säkerställt att de ägde informationen, som deras appar producerade, hjälpte vi dem att skapa nya affärsvillkor och användarvillkor. Vi hjälpte klienten att även uppfylla kraven gällande datalagring och sekretess efter implementering av GDPR.

Outsourcing av IP-portföljen

Ett stort internationellt företag vände sig till Zacco och bad om hjälp för att konsolidera sin omfattande och mycket komplexa patentportfölj. Företaget var ute efter att minska administrationen och kostnaden för att upprätthålla sin portfölj genom att korta ner handläggningstiden. Vi började med att identifiera alla tillgångar i deras patentportfölj och klassificerade dem efter affärsrelevans. Sedan började vi hantera alla registreringsärenden och valideringar. Samtidigt tog vi över ansvaret för deras pågående patentansökningar och erbjöd olika fasta prisavtal som ledde till minskade ansökningskostnader. Då detta visade sig vara mycket kostnadseffektivt, fick Zacco även uppdraget att outsourca klientens varumärkesportfölj. Följaktligen hjälpte vi inte bara klienten med att skära ner på kostnader och administrativ arbetsbelastning, utan vi hjälpte även till att få en bättre överblick över IP-portföljen.

Kontakta oss

Prata med oss om dina dolda tillgångar

IP 360

Immateriella rättigheter i framtiden

Tror du på värdet av innovativt tänkande?

Vill du hjälpa visionärer och innovatörer att skydda sina idéer och uppfinningar? Kom då till oss hos Zacco där din kreativitet, noggrannhet och ditt innovativa tänkande genererar värde.

Din karriär hos Zacco

Våra experter

Möt våra experter

Det finns fler än 500 hos oss.

Nyheter

Zacco moves to our new office in the centre of Malmö

April 4, 2022

Utmärkelser

Zacco awarded Scandinavian Firm of the Year 2022 for Patents by Managing IP

June 16, 2022

Event

Zacco at Nordic Innovation Fair 2022

September 27, 2022