^
Kontakta oss Språk LOAD

Zacco är ett modernt konsultdrivet företag med ett 360° perspektiv på immateriella rättigheter (IP). Vi hanterar allt från inlämning av patentansökningar, registrering av varumärken och designskydd, till tvistlösning, informationssäkerhet och portföljhantering.

Vår vision är att säkra och skydda våra kunders innovationsprocesser och immateriella tillgångar. Med vår tekniska och juridiska expertis kombinerad med vår erfarenhet arbetar vi för att värna om våra kunders innovationer så att dessa kan utvecklas och nå deras fulla potential.

Vårt mål är att vara våra kunders föredragna samarbetspartner inom IP-rådgivning, samtidigt som vi vill vara deras innovationspartner inom den teknikutveckling som behövs för att på bästa sätt möta digitaliseringen – den digitalisering som är på fortsatt framfart inom IP-världen och i världen som helhet.

Vi är fler än 300 experter inom samtliga grenar av IP-området, vilket inkluderar ett stort antal erfarna patent-, varumärkes- och designrådgivare såväl som högkvalificerade jurister, administratörer och IT-specialister.

Kort om Zacco

Zacco fyller snart 150 år och är idag ett av Europas största immaterialrättsföretag.

Kontor

Zacco är ett av Europas största IP-konsultföretag med 30 lokala kontor i sex länder. 

 

Medarbetare

Vi är mera än 400 anställda med fler än 300 IP-experter – 200 rådgivare och 140 administratörer/patentadministratörer.

Star for life

Zacco stödjer Ezakheleni High School i Sydafrika, där 1000 elever följer Star for Life-programmet och undervisas inom ramen för de fem Star for Life-värderingarna.

Ledning

Zaccos ledning består för närvarande av tolv personer och leds av CEO Mats Boström.

Styrelse

Zaccos styrelse består av 8 personer. 5 medlemmar valda av aktieägarna och 3 arbetstagarrepresentanter.