^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

Administration av immateriella rättigheter – låt oss ta hand om dem

Att administrea en portföjl med immateriella rättigheter kan bli en börda för verksamheten. Det är en krävande uppgift och kräver effektivitet, säkra rutiner och kun­skap om immaterialrätt. Det är exakt därför du ska låta oss göra det jobbet åt dig.

För oss är det ‘’Business as usual’’
Administration är en del av vår kärnverksamhet. Vi har omfattande erfarenhet och effektiva rutiner och våra skickliga administratörer är alltid uppdaterade om den senaste utveck­lingen inom den immaterialrättsliga lagstiftningen.

Hela din portfölj
Genom att göra våra rutiner och resurser tillgängliga för dig kan vi administrea hela din immaterialrättsportfölj och bistå din organisation med alla sys­tem som hänger samman med den här uppgiften. Vårt fullservicepaket för administration av immateriella rättigheter kan helt och hållet ersätta företagets interna förvaltning.

Du har kontrollen
Via vårt extranät Zacco Net Premium har du total kontroll. Du har i realtid tillgång till din portföljinformation och framtida tidsfrister genom ett enkelt knapptryck. Om vårt extranät används fullt ut kan det vara ett värdefullt affärsverktyg och fungera som en plattform för kommunikation inte bara mellan dig och oss utan också mellan avdelningar inom ert företag.

Hög tillgänglighet
Outsourcing av företagets administration av immateriella rättigheter innebär att din organisation inte behö­ver uträtta krävande pappersarbete och ni sänker kostnaderna, samtidigt som transparensen och tillgänglig­heten förbättras. När vi tar hand om det här kan du satsa dina resurser på andra viktiga frågor i din verksamhet.

Download PDF