^
Kontakta oss Språk LOAD

Användarvillkor

Välkommen till Zaccos webbplats.

Här kan du läsa användarvillkoren för Zaccos webbplats.

Zacco består av Zacco A/S, Zacco Denmark A/S, Zacco Advokater (Zacco Advokat­anpartsselskab), Zacco GmbH, Zacco Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Zacco Norway AS, Advokatfirmaet Zacco AS och Zacco Sweden AB (tidigare Albihns.Zacco AB). För mer information om dessa juridiska enheter, se vår Regulatory (bolagsinformation).

Genom att använda Zaccos webbplats samtycker du till dessa användarvillkor och Zaccos insamling och användning av dina uppgifter i enlighet med vår Policy för personuppgifter och cookies.


Ansvarsfriskrivning

Innehållet på Zaccos webbplats tillhandahålls endast i informativt syfte.

Ingenting på Zaccos webbplats ska anses utgöra etablering av en kund-rådgivare-relation mellan dig och Zacco eller anses utgöra juridisk rådgivning och ska heller inte förlitas på som sådan.

Du bör varken agera eller avstå från att agera på basis av innehållet på denna webbplats utan att söka juridisk eller annan professionell rådgivning i ditt specifika ärende.

Zacco gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att materialet på webbplatsen är komplett, korrekt och aktuellt, men lämnar inga garantier eller utfästelser, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende webbplatsens innehåll.

Zacco frånsäger sig ansvaret för direkt och indirekt skada, innefattande men inte begränsat till följdskador som orsakas av att du besöker eller surfar på denna webbplats eller använder något av innehållet på denna webbplats, oavsett om Zacco har eller borde ha förutsett en sådan skada, inklusive risken för en sådan skada.

Zacco kan upphöra med att publicera eller underhålla denna webbplats, helt eller delvis, på vilken som helst tidspunkt utan förvarning.

Immateriella rättigheter

Innehållet på denna webbplats kan vara föremål för upphovsrätt och andra immateriella rättigheter och är Zaccos egendom eller används på licens av Zacco. Zaccos varumärke är ett registrerat varumärke som tillhör Zacco A/S.

Ingen licens beviljas för användning av någon av dessa immateriella rättigheter.

Oberoende av ovanstående får du ladda ned till en hårddisk, eller skriva ut, delar av webbplatsens innehåll, men endast för personligt bruk. Under förutsättning att du erkänner Zaccos upphovsrätt får du kopiera materialet till enskild tredje part för personligt bruk. Inget av Zaccos webbplats innehåll får distribueras eller kopieras i något som helst kommersiellt syfte.

Länkar

Om du använder en länk på denna webbplats för att besöka en annan webbplats, kommer du att lämna denna webbplats. Webbplatsen som du får tillgång till genom länken är oberoende av denna webbplats och dess innehåll ligger utanför Zaccos kontroll.

Zacco frånsäger sig ansvar för tillgängligheten av och innehållet på sådana andra webbplatser.

Om en annan webbplats tillhandahåller en länk till denna webbplats, har Zacco, såvida inte annat uttryckligen anges, inte tillåtit eller godkänt länken eller innehållet på en sådan webbplats, och Zacco är varken associerad med eller ansluten till innehavaren av en sådan annan webbplats.

Tillämplig lag och behörig domstol

Tvist som uppstår ur eller hänför sig till denna webbplats ska regleras av tillämplig svensk lag. Svenska domstolar har exklusiv jurisdiktion avseende tvisten.

Ändringar

Om det sker ändringar i användarvillkoren för Zaccos webbplats så kommer ändringarna att publiceras på denna webbplats.