Mörk data - Zacco

Mörk data

Mörk data är ofta ostrukturerade och komplicerade att kategorisera eller analysera. Våra IT-specialister kan hjälpa dig att "städa upp" bland dina mörka data, identifiera eventuella risker eller värden och skydda dessa om nödvändigt.