Internet of Things - Zacco

Internet of Things

Internet of Things (sakernas internet) är ett system med inbördes relaterade maskiner, enheter, föremål osv. som kan överföra data via ett nätverk. Våra IT-specialister kan hjälpa dig att utveckla och skydda teknologin i dina uppfinningar.

Prata med oss om du vill veta mer.