Coronavirus: Zacco will remain in operation... Read more

Coronavirus: Zacco will remain in operation... Read more

Internet of Things

Internet of Things (sakernas internet) är ett system med inbördes relaterade maskiner, enheter, föremål osv. som kan överföra data via ett nätverk. Våra IT-specialister kan hjälpa dig att utveckla och skydda teknologin i dina uppfinningar.

Prata med oss om du vill veta mer.