Metadata

Metadata är "data om data" (t. ex. statistik eller text) som kan vara en värdefull digital tillgång om dessa bearbetas, renodlas och skyddas. Vi vet hur.

Prata med oss om du vill veta mer.