Maskininlärning - Zacco

Maskininlärning

Maskininlärning är algoritmer som utifrån data lär sig hur man fattar välgrundade beslut. Detta kan vara en värdefull tillgång då det kan hjälpa företag att betjäna sina kunder på ett effektivt sätt.

Prata med oss om du vill veta mer.