^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

Handläggning av designansökningar

Designskydd gör det möjligt att skydda en särpräglad form och karaktär hos en ny produkt. Det kan användas som ett kompletterande skydd för patenterade produkter – och som ett viktigt redskap i din varumärkesstrategi.

Nyhet och särprägel
En produkts utformning kan skyddas oavsett om utformningen är av funktionell karaktär eller enbart har dekorativt syfte (dvs. den är ett ornament). För att uppfylla kraven för skydd måste designen vara ny och ha ett särpräglat utseende. Det finns undantag för nyhetskravet eftersom många länder – däribland alla EU-länder – tillåter en viss anståndstid.

Nationellt, EU-baserat eller internationellt skydd?
Ansökan om registrering kan vara antingen en nationell ansökan, en ansökan om designskydd i EU eller en internationell ansökan avseende de länder som ingår i Haagsystemet. Lagstiftningen om design i EU är i hög grad harmoniserad.

Argument för registrerat skydd
All formgivning som uppfyller kraven för skydd, skyddas automatiskt som oregistrerad formgivning inom EU. Skyddet varar i tre år och gäller mot efterbildningar från den dag designen först blev offentliggjord. Oregistrerat designskydd kan kombineras med registrerat skydd om ansökan görs inom det första året efter offentliggörandet. Registrerat skydd har en längre varaktighet och ger innehavaren ett bredare skydd.

Skyddsperiod
Inom EU kan en registrerad design skyddas i högst 25 år, förutsatt att registeringen förnyas vart femte år.

Fullständiga tjänster för designskydd
Genom vårt globala nätverk kan vi hjälpa dig att få designskydd i så gott som alla världens länder. Vi kan hjälpa till med allt längs vägen till kommersiell framgång för ditt varumärke – från analyser innan ansökan lämnas in, dokumentation och licensiering till vidtagande av åtgärder i händelse av intrång.

Download PDF

VÅRA EXPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Kolding
 • Köpenhamn
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster
 • Affärsjuridik
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Due Diligence
 • IP Audit
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Judith Albers

Judith Albers

Attorney at Law
Kristin Kjærheim Astrup

Kristin Kjærheim Astrup

Senior PartnerManaging Director, Innovation Technology Norway
Attorney at Law
Ulrika Axelsson

Ulrika Axelsson

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Eric Barrientos

Eric Barrientos

IP Coordinator
Maria Beijer

Maria Beijer

Senior Partner
Attorney at Law
Karin Bergetun

Karin Bergetun

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark Attorney
Marita Berggården

Marita Berggården

Senior IP Coordinator
Iva Kurelic Bos

Iva Kurelic Bos

IP Administrator
Maria Dettmann

Maria Dettmann

IP Coordinator
Marcus Eilenberg

Marcus Eilenberg

Partner
Attorney at Law
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Anders Feldt

Anders Feldt

Senior Partner
Attorney at Law
Nils-Erik Folemark

Nils-Erik Folemark

Senior Partner, Team ManagerAttorney at LawSwedish Authorized IP Attorney
European Trademark Attorney
Ingunn Forseth

Ingunn Forseth

IP Administrator
Joakim Grip

Joakim Grip

Partner
European Design AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Gunilla Hedenquist

Gunilla Hedenquist

Associate Attorney
Attorney at Law
 •  
 • 1 of 3
 • >