^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

Designskydd – den värdefulla skillnaden

Designskydd gör det möjligt att skydda en unik form och karaktär hos en ny produkt. Det kan användas som ett kompletterande skydd för patenterade produkter – och som ett viktigt redskap i din varumärkesstrategi.

Nytt och individuellt
Design kan skyddas vare sig den underliggande produkten har en funktion eller bara är till för prydnad. För att uppfylla kraven för skydd måste designen vara ny och ha en unik karaktär. Det finns undantag till nyhetskravet eftersom många länder – t.ex. alla EU-länder – tillåter en viss anståndstid.

Natonellt eller internationellt skydd eller EU-skydd?
Ansökan om registrering kan vara antingen en nationell ansökan, en ansökan om designskydd i EU eller en internationell ansökan avseende de länder som ingår i Haagsystemet. Lagstiftningen om design i EU är i hög grad harmoniserad.

Argument för registrerat skydd
Inom EU skyddas all formgivning som uppfyller kraven för skydd automatiskt som oregistrerad formgivning inom EU mot efterbildningar från den dag designen först blev offentliggjord. Skyddet varar i tre år. Oregistrerat designskydd kan kombineras med registrerat skydd om ansökan görs inom det första året efter offentliggörande. Registrerat skydd varar längre tid och ger innehavaren ett bredare skydd.

Skyddsperiod
Inom EU kan en registrerad design skyddas i högst 25 år, förutsatt att registreringen förnyas vart femte år.

Fullständiga tjänster för designskydd
Genom vårt globala nätverk kan vi hjälpa dig få designskydd i nästan alla länder i världen. Vi kan hjälpa till på alla steg längs vägen till att göra din design till en kommersiell framgång, från analyser före ansökan, till dokumentation och licensiering, till bästa handlingsplan om intrång skulle ske.
 

Download PDF