^
Kontakta oss Språk LOAD

Torsdag 1 september 2016, 8:30

LES Licensing Course

Östra Hamngatan 5, 41110 Göteborg

Till följd av vårt engagement i LES Scandinavia kommer vi den 1 september 2016 att bistå LES Scandinavia att hålla en licensieringskurs med titel LES Licensing Course i Göteborg. Kursen kommer att hållas på Zaccos kontor. För mer information se bifogad inbjudan.

Om du vill delta, men inte kan delta aktuellt datum, kommer en motsvarande kurs att hållas i Lund dagen innan. För det fall du skulle vilja fördjupa dig ytterligare inom licensering arrangeras i år LES Scandinavias årliga konferens i Helsingfors i september. För mer information om konferensen se inbjudan här.

Registrera dig genom att skicka ett email till sekretariatet för LES Scandinavia.

Kursen är kostnadsfri för LES medlemmar.

Download PDF