^
Kontakta oss Språk LOAD

Freedom to Operate

Du har utvecklat – eller håller på att utveckla – ny teknik som kommer att tillföra stort värde för dina kunder och medföra kommersiell framgång.

Kanske har du rentav redan de patent som krävs för att skydda din konkurrensfördel. Men du är inte den enda spelaren i detta spel. Är du verkligen helt säker på att din nya produkt inte gör intrång i andras rättigheter? Freedom to Operate (FTO) är en fråga om riskhantering. Du vill så klart veta så mycket som möjligt om de andra spelarna, planera för framgång, förbereda dig för det värsta tänkbara – och du vill såklart att detta arbete företas så kostnadseffektivt som möjligt. På Zacco står vi klara att hjälpa dig.

Freedom to Operate-sökning: En freedom to operate-sökning skiljer sig från våra andra söktjänster. Vi letar inte längre efter det tekniska innehållet i en eller flera publikationer som tillhör en viss ägare eller uppfinnare. I stället söker vi på patent på basis av vad det är de skyddar. Detta är mycket svårt eftersom skyddsomfånget definieras av patentkraven – och begränsas av varje bestämning i ett patentkrav. Detta betyder att även om ett patentkrav innehåller många relevanta bestämningar så kan det bli irrelevant om kravet också har irrelevanta bestämningar. Det är omöjligt att göra en automatiserad sökning på basis av icke-existerande, irrelevanta bestämningar i patentkraven. Därför görs en FTO-sökning i två steg: Först gör vi en automatiserad sökning på patent som potentiellt kan skapa problem, och sedan behandlar vi alla de potentiella sökresultaten manuellt för att gallra bort de irrelevanta resultaten. Den lista över patent som kvarstår efter detta steg består av de patent som potentiellt kan komma att begränsa din affärsmässiga handlingsfrihet – din freedom to operate.

För att processen som beskrivs ovan ska vara effektiv och ge resultat av hög kvalitet, ska de personer som sköter den manuella behandlingen vara experter inom både teknikområdet ifråga och patenträtt. Zacco har just de experter.

Freedom to Operate-analys: Med en freedom to operate-sökning får du en lista över potentiellt problematiska patent. En freedom to operate-analys tar den listan (eller en lista över patent du redan känner till) och jämför alla de potentiellt problematiska patenten med din produkt eller dina planerade aktiviteter. Vår rapport kan inte dra slutsatsen huruvida du gör intrång i ett patent eller ej. I stället ger vi dig en beskrivning av aktiviteter vi anser är riskfria och andra aktiviteter som ökar risken. Ibland kan du få rådet att låta göra en intrångsanalys med hänsyn till specifika patent.

Freedom to operate-sökningar och -analyser begränsas ofta till patent och pågående patentansökningar i de jurisdiktioner där du avser bedriva din verksamhet.

Zacco erbjuder skräddarsydda sökningar som är anpassade till dina specifika behov. Vi har våra egna sökexperter och har tillgång till ett brett spektrum av patentpublikationer samt tekniska och akademiska publikationer. Dessutom använder vi oss av ett antal föredragna externa sökleverantörer. Vi har som ambition att ge dig de bästa sökresultaten i förhållande till det du behöver, och vi gör detta genom att använda de resurser som lämpar sig bäst för dina behov.

Download PDF

VÅRA EXPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • Köpenhamn
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster
 • Affärsjuridik
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Outsourcing av IP-Portföljer
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Fredrik Althoff

Fredrik Althoff

Senior PartnerTeam Manager
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Torbjörn Axelsson

Torbjörn Axelsson

Partner
European Patent Attorney
Vanessa Bélec

Vanessa Bélec

Patent Attorney
Jonny Brun

Jonny Brun

Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Thomas Rosleff Bækmark

Thomas Rosleff Bækmark

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Maria Börlin

Maria Börlin

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Viktor Cragéus

Viktor Cragéus

Partner
European Patent Attorney
Jacob Dahl Jensen
Lotta Démoulin

Lotta Démoulin

Patent Attorney
European Patent Attorney
Tom Ekeberg

Tom Ekeberg

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Peter Ekwall

Peter Ekwall

Senior Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Sindre Fossum

Sindre Fossum

Patent Attorney
Ingvar Friberg

Ingvar Friberg

Senior Partner
European Patent Attorney
Linda Melin Granberg

Linda Melin Granberg

Senior Partner
European Patent Attorney
Tomas Gustafsson

Tomas Gustafsson

Senior Partner
European Patent Attorney
Steffen Karshøj Hjeds

Steffen Karshøj Hjeds

PartnerPatent Attorney
European Design Attorney
Anders Hjelmencrantz

Anders Hjelmencrantz

Partner
European Patent Attorney
 •  
 • 1 of 3
 • >