Bent and Heiko - Zacco
Heiko Pittner

Heiko Pittner

European and German Patent Attorney

Heiko.Pittner@zacco.com

+49 15 14 14 80 891

Patent-teamwork över gränserna

”Det handlar om att känna till varandras styrkor.”

Heiko Pittner och Bent Lundsager arbetar i samma patent-team och samarbetar kring ett flertal patentärenden. De följer upp patentansökningar i Danmark eller övriga Europa. Heiko började hos Zacco i början av 2017 och arbetar på Zaccos kontor i München. Bent har varit hos Zacco i 20 år och arbetar i Köpenhamn. Vi bad dem berätta lite om sitt arbete och vad de gillar med det.

“Till syvende och sist är vi alla tjänsteleverantörer.”

Bent: Vi har båda en bakgrund inom teknik (elektronik, mekanik osv.) och när vi möter våra kunder är vårt jobb att förstå det väsentliga i deras nya teknologi och snabbt skaffa oss ny kunskap om deras uppfinning eller teknikområde. Så vi gräver ner oss i detaljer under en kort tid för att förstå kärnan innan vi går vidare till nästa klient eller ärende.
Heiko: Till syvende och sist är vi alla tjänsteleverantörer. Klienten söker vår hjälp med patentering av en idé så vi ska ge vår klient råd så att denne uppnår bästa möjliga skyddsomfång.
Bent: Just det, och för detta ändamål behöver du bygga ett förtroende mellan dig själv och klienten. Om det saknas förtroende blir du inte inbjuden till den innersta kärnan. Att bygga förtroende inom teamet är också viktigt. Jag behöver förstå hur Heiko resonerar för att känna mig bekväm med att överlämna mina mest värdefulla ärenden till honom och vice versa.
Båda: Egentligen handlar det om att känna till varandras styrkor.

Arbeta ihop – men för det mesta på skilda håll

Bent: Det beror på klienten och ärendet, när och hur vi arbetar ihop. Om ärendena ligger inom samma tekniska område och därför liknar varandra, behöver de hanteras på ungefär samma sätt. Vi kan diskutera dessa ärenden fram och tillbaka mellan oss, något som är till hjälp, och föra över dem mellan oss eller ta över dem ifrån varandra. Ibland är ärendena olika men processen för hanteringen ungefär densamma, och då kan vi också samarbeta kring dessa.
Heiko: Våra samarbeten hos Zacco sträcker sig även över gränser och ämnesområden. Det är en stor fördel att ha lokalt förankrade ombud i olika länder med olika expertis som man kan be om hjälp. Dessutom, om en klient behöver hjälp med bredare juridiska frågor kring exempelvis varumärken, affärshemligheter eller upphovsrätt, och inte enbart patent, har vi jurister med den specialistkunskapen.
Men för det mesta är det en enda person som arbetar i ett separat rum för sig själv eftersom arbetet kräver djup förståelse och en skarp blick för detaljer. Patentarbete är en enmansshow.

Passion för jobbet

Bent: För egen del vill jag hävda att klientmötet är det som jag gillar mest med jobbet. God rådgivning eller bra tips kräver att vi för samman vår solida utbildning inom teknik och patentlagstiftning och renodlar denna kunskap när vi möter klienten. Detta fungerar endast när du lyckas etablera en mycket bra dialog med klienten.
Heiko: Jag tycker att detta är ett mycket intressant yrke eftersom du får en inblick i nya utvecklingsområden och idéer och det är ofta ett omväxlande jobb. Det är roligt att få en förståelse för en ny innovation och komma på idéer för klienten och interagera med uppfinnaren. Det krävs en stor portion passion.

Bents styrkor enligt Heiko:

Bent är en relativt lugn person och hans kommentarer är vanligtvis mycket väl genomtänkta. Bent har varit hos Zacco under många år så han har mycket stor erfarenhet av klienter, en enorm kunskap och djup insikt i många ärenden.

Heikos styrkor enligt Bent:

Heiko är en person som kan samarbeta och är hjälpsam och har en personlighet som inbjuder till dialog. Han är som ett lexikon men han prålar inte med sina kunskaper. Du får inte en föreläsning från honom utan istället undersöker han en frågeställning tillsammans med dig. Jag skulle aldrig tveka att ringa honom om jag behöver hjälp.

GO TO Heiko Pittner GO TO

What do our people say?

  • Samarbete över områdena varumärke och digital brands.“Eftersom vi arbetar tätt ihop,
Read full interview
  • Landsöverskridande samarbete gällande outsourcing-projekt. “Den andra personen är bara ett Skype-samtal,
Read full interview
  • Patent-teamwork över gränserna. ”Det handlar om att känna till varandras styrkor.”
Read full interview

Candidate database

Register your
CV and application

SIGN UP for our job agent

Keep yourself updated with our latest jobs