^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

Handläggning av patentansökningar

Ett patent ger patentinnehavaren en ensamrätt. En korrekt definition av uppfinningen och en väl genomtänkt formulering av patentkraven är avgörande för ett effektivt patentskydd. Detta är något vi på Zacco har lärt oss efter 140 år i branschen.

Tre grundläggande kriterier
Ett patentskydd utgör ofta grunden för en hel affärsverksamhet. Tre grundläggande kriterier måste uppfyllas för att din produkt eller metod ska kunna patenteras. Uppfinningen måste:

 • Vara ny. Den får inte vara känd för allmänheten någonstans i världen före dagen för inlämnande av patentansökan.
 • Ha uppfinningshöjd. Den måste skilja sig väsentligt från det som är känt före dagen för inlämnande av patentansökan.
 • Kunna tillgodogöras industriellt.

Så här ansöker du
För att få ett nationellt patent kan du lämna in en ansökan till en nationell patentmyndighet – i Sverige Patent- och registreringsverket, PRV. Skyddets omfattning avgörs av patentkraven. Zaccos rådgivare säkerställer att din patentansökan formuleras och fullföljs så att din uppfinning får bästa möjliga skydd.

Skyddsperiod
Ett patent kan normalt upprätthållas i högst 20 år. Ditt patent upprätthålls genom att du betalar årsavgifter.

Internationellt skydd
Ett patent som beviljas i ett visst land gäller normalt bara i det landet. På Zacco kan vi hjälpa dig att göra en europeisk patentansökan direkt till den europeiska patentmyndigheten EPO (European Patent Office). En alternativ metod är att använda Patent Cooperation Treaty (PCT) som ger en icke-bindande bedömning av din ansökans patenterbarhet i över 140 medlemsländer.

Din kompletta patentlösning 

Vi kan hjälpa dig oavsett var du befinner dig i patenteringsprocessen. Utöver patentansökningar kan vi hantera nyhetssökningar, kontrollera att din produkt inte gör intrång i andras patenträttigheter och övervaka dina konkurrenters patentportföljer. Skulle någon göra intrång i dina rättigheter kan vi hjälpa till med förhandlingar och företräda dig i domstol.

Download PDF

VÅRA EXPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • Köpenhamn
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster
 • Affärsjuridik
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Outsourcing av IP-Portföljer
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Niels Abrahamsen

Niels Abrahamsen

PartnerTeam ManagerPatent Attorney
Linda Albertsson

Linda Albertsson

Senior IP CoordinatorTeam Manager Administrators
Fredrik Althoff

Fredrik Althoff

Senior Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Michael Andersson

Michael Andersson

Senior Partner
Authorized Patent Attorney (SE)
Henrik Aurell

Henrik Aurell

Senior PartnerSales Manager, Denmark & Sweden South
European Patent Attorney
Torbjörn Axelsson

Torbjörn Axelsson

Partner
European Patent Attorney
Helene Balke

Helene Balke

IP Coordinator
Eric Barrientos

Eric Barrientos

IP Coordinator
Marita Berggården

Marita Berggården

Senior IP Coordinator
Maryna Blurock

Maryna Blurock

European Patent Attorney
Jonny Brun

Jonny Brun

Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Michael Byström

Michael Byström

Senior PartnerBusiness Development Manager
Authorized Patent Attorney (SE)
Thomas Rosleff Bækmark

Thomas Rosleff Bækmark

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Maria Börlin

Maria Börlin

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Mikael Tranekaer Christensen

Mikael Tranekaer Christensen

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Ejvind Christiansen

Ejvind Christiansen

Senior Partner
European Patent Attorney
Viktor Cragéus

Viktor Cragéus

Partner
European Patent Attorney
 •  
 • 1 of 7
 • >