^
Kontakta oss Språk LOAD

Internet of Things

När du förstår hur du kan tillämpa tekniken som ligger bakom Sakernas Internet (Internet of Things, IoT) möjliggör du för ditt företag att skapa ett verkligt ekonomiskt värde. IoT kommer att driva – och i en del situationer tvinga fram – framkomsten av nya tjänster och affärsmodeller.

Antalet uppkopplade enheter kommer att växa exponentiellt och förväntas uppgå till 50 miljarder år 2020. Affärsvärdet av IoT kommer att utgöra en betydelsefull del av företags värde i framtiden– ett värde som inte kan bli verklighet utan en riktig IoT-strategi. Det förutses att IoT kommer att utgöra 11 procent av hela världsekonomin år 2025. IoTs påverkan kommer med andra ord att vara enorm och i traditionella sektorer kommer företagens förmåga att utvecklas till programvaruverksamheter att vara avgörande.

Möjligheter och hinder:

 • Interoperabilitet – olika IoT-system ska kunna kommunicera med varandra
 • Säkerhet – de nya riskkategorier som kan uppstå i samband med IoT måste tas itu med
 • Integritet – data, och de sätt data används på, ska skyddas på ett transparent och säkert sätt
 • Immateriella rättigheter  – en gemensam förståelse vad gäller äganderätten till de data som framkommer
 • Datormoln – den kapacitet som datormoln medför ska utnyttjas fullt ut
 • Big data – potentialen i den enorma mängden av data som skapas ska frigöras

Förståelse för dessa möjligheter och hinder är ett krav för att kunna ge sig in i IoT-landskapet och utnyttja potentialen i IoT fullt ut.

Kombinationen av Zaccos expertis inom innovation, programvaruutveckling, IS/IT-säkerhet och immateriella rättigheter ger oss en unik fördel när det gäller att strukturera, skapa, etablera och säkerställa värdet av innovation.

Zacco kan hjälpa till i samtliga enskilda stadier i denna utveckling och vi kan dessutom utföra hela projekt från idé och koncept till marknad.

Vi är mer än 350 yrkesutövare och sammansätter teams som drar nytta av våra kunders bästa förmågor och vår egen expertis inom immateriella rättigheter, IS/IT-säkerhet och programvaruutveckling.

Download PDF

VÅRA EXPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • Köpenhamn
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • Hamburg
 • München (Munich)
x
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster
 • Affärsjuridik
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Outsourcing av IP-Portföljer
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Tom Ekeberg

Tom Ekeberg

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Fredrik Fingal

Fredrik Fingal

Deputy Managing Director, Innovation Technology Øresund
Ola Florvik

Ola Florvik

Deputy Managing Director, Innovation Technology Gothenburg
Lars Hall

Lars Hall

Senior Software Consultant
Mikael Helgesson

Mikael Helgesson

Managing Director, Innovation Technology Gothenburg
Rasmus Höglund

Rasmus Höglund

Senior Software Consultant
Ted Lindstrand

Ted Lindstrand

Managing Director, Innovation Technology Øresund
Michael Persson

Michael Persson

Senior Software Consultant
Andreas Pihlstrand

Andreas Pihlstrand

Senior Software Consultant
Stefan von Stein

Stefan von Stein

Senior Software Consultant