Andreas Pihlstrand - Zacco

Andreas Pihlstrand

Senior Software Consultant

+46 8 59 88 72 32 / +46 72 155 27 25
andreas.pihlstrand@zacco.com

Stockholm

Programvaruutvecklare, började på Zacco 2017

“Jag triggades av idéen att kunna arbeta med R&D-projekt för våra klienter, arbeta med spjutspetsteknologier och vara en del av att skapa framtiden, inte bara arbeta om saker som redan finns”.
Jag började på Zacco i februari 2017 som programvarukonsult, mer än två år sedan. Vid denna tidpunkt var Zacco fortfarande ett ganska traditionellt IP-företag med konsulter inom patent, varumärken och mönsterskydd samt jurister. Jag har arbetat som programvarukonsult sedan andra halvan av 90-talet, så jag tog med mig gedigna kunskaper och erfarenheter till teamet när jag startade här.

Aktuell position och arbetsuppgifter

Jag har två roller: Min primära roll är att arbeta som konsult inom säkerhetsutveckling (secure development) där jag för närvarande har ett uppdrag hos en kund som utvecklar och marknadsför en produkt för besökshantering. Min sekundära roll är som teamledare för våra mjukvarukonsulter i region Sweden East & North. Mina teammedlemmar arbetar med mjukvaruutveckling, kvalitetssäkring och projekthantering.

Inträde i IP-världen

När jag kom till Zacco, var jag en av de första mjukvarukonsulterna som började i denna region. Det var ett resultat av Zaccos nya strategi att bredda perspektivet på IP.
“Idag är digitalisering en av de huvudsakliga drivkrafterna i utvecklingen av morgondagens affärer. Vi behöver alla vara medvetna om dess komplexitet, och navigera mellan risker och möjligheter i det ständigt föränderliga landskapet.”
Trots att man kanske tror att jag betraktades som en slags outsider i IP-världen, blev jag överraskad och ödmjuk över både vänligheten och intresset jag mötte hos kollegor utanför Software-teamet. Dessa personer var genuint nyfikna på mitt arbete och min bakgrund och jag kände mig accepterad från start.

Secure Development (säkerhetsutveckling) – vad är det?

För mig innebär säkerhetsutveckling att våra mjukvarukonsulter har med sig en kompetens inom säkerhet liksom inom säkerhetskodning och har en utvecklingsprocess där man riktar in sig på säkerhet genom hela processen, och även en medvetenhet gällande digitala tillgångar som skapas. Till exempel: Vad för slags data genereras? Vem äger dessa data? Var sparas de? Om vi hanterar personuppgifter måste vi säkerställa att vi rättar oss efter GDPR. Och om vi beslutar oss för att använda Open Source-programvara måste vi säkerställa att vi förstår licensstrukturerna och har en lämplig process när vi arbetar med Open Source-programvara

Mitt drömuppdrag

När jag började hos Zacco triggades jag av idéen att kunna arbeta med R&D-projekt för våra klienter, arbeta med spjutspetsteknologi och vara en del i att utforma framtiden och inte bara arbeta om saker som redan finns. Hos Zacco kan vi addera nya dimensioner i våra tvärfunktionella utvecklingsteam genom att lägga till IP-experter och cybersäkerhetsspecialister i dem och på det sättet säkerställa att vi kan säkra och skydda alla värden. Det är den slags uppdrag som jag vill vara en del av.

Kunskaper som används på daglig basis

Som utvecklare kan jag tillämpa de djuplodande erfarenheter som jag har skaffat vid .NET-utveckling sedan 2001. Jag har gjort i princip allt som man kan göra inom .NET och denna långa erfarenhet i kombination med min kompetens inom säkerhetsutveckling gällande programvara är min viktigaste kompetens.

Den perfekta kombinationen för Secure Development (säkerhetsutveckling)

Om du är en positiv person som tycker om att arbeta med skickliga och högutbildade kollegor, och du förstår och uppskattar vikten av säkerhet vid utveckling av programvara, blir du ett fantastiskt tillskott till vårt team. Om du känner igen dig själv i denna beskrivning kommer du att hamna bland jämlikar; vi håller hög standard!

Kraften hos kod

Alla borde förstå kod! Allt eftersom vårt dagliga liv blir alltmer digitaliserat och allting kopplas ihop, bör du ha åtminstone en grundläggande förståelse för hur saker och ting fungerar och interagerar. Programmering hjälper till. Och i framtiden tror jag att de flesta människor kommer att veta hur man skriver kod. Det kommer förmodligen att bli ett normalt krav och dagens ungar lär sig redan nu grundläggande programmering i skolan. Dessa utbildningsprogram kommer att bli mer och mer avancerade längre fram.
GO TO PROFILE

What do our people say?

 • Partner
  Patent Attorney
 • Sarpsborg, Oslo, Bergen, Stavanger
Read full interview
 • Partner, London and South
  European and UK Patent Attorney
  Ph.D., M.Sc.
 • Guildford
Read full interview
 • Head - Human Resources, Region India
 • Bangalore
Read full interview
 • Regional Manager Digital Brand Denmark, Germany and Norway
 • Copenhagen
Read full interview
 • Regional Director, Sweden West European Patent Attorney
 • Gothenburg
Read full interview
 • Senior Partner Master of Law European Trademark and Design Attorney
 • Copenhagen
Read full interview
 • Senior Partner
  Patent Director, Region Denmark & Sweden South
  European Patent Attorney M.Sc.
 • Copenhagen
Read full interview

Candidate database

Register your
CV and application

SIGN UP for our job agent

Keep yourself updated with our latest jobs