Lone Prehn - Zacco

Lone Prehn

Senior Partner Master of Law European Trademark and Design Attorney

+45 39 48 82 64
lone.prehn@zacco.com

Copenhagen

Varumärkesexpert, började på Zacco 1990

“Ingen dag är den andra lik. Vi möter nya frågor hela tiden vilket kräver nya grepp och ett kreativt sinnelag.” I princip gör jag allt som har att göra med varumärken, allt ifrån freedom-to-operate-sökningar och inlämningsstrategier till genomdrivande. Jag hanterar klientportföljer över hela världen, vilket innebär att jag idag kan vara en expert gällande Saudiarabien och imorgon gällande Kina eller EU. Jag får se allt möjligt, kan man säga.
Jag arbetar med alla typer av klienter – stora bolag och små uppstartsföretag – och med alla typer av produkter och tjänster som sträcker sig från leksaker till mode eller läkemedel. I princip kan det vara vem som helst som behöver hjälp inom detta område.
“Ingen dag är den andra lik. Vi möter nya frågor hela tiden vilket kräver nya grepp och ett kreativt sinnelag. Jag tycker verkligen om det.”

En lång Zacco-karriär

Jag startade min bana 1990 som varumärkesjurist hos Lehmann & Ree, som gick ihop med Hofman-Bang & Boutard, och som senare blev Zacco. Detta var en mycket spännande händelse för mig eftersom jag alltid hade beundrat Hofman-Bang & Boutard och de skickliga jurister som arbetade där.
Ungefär tio år senare kom en annan spännande punkt i min karriär: jag blev partner 1999, och vi var då åtta ägare av företaget. 2001 gick vi ihop med Stockholm Patentbyrå i Sverige och Bryns Patentkontor i Norge, vilket var tämligen ovanligt eftersom detta var det första landsöverskridande samgåendet i Skandinavien vid den tidpunkten.
Andra höjdpunkter i min karriär när jag blev advokat, när jag blev paneldeltagare hos WIPO, och när jag blev vicepresident i Association of Danish Patent and Trademark Agents. Men grunden, genom hela min karriär, har det alltid handlat om varumärken.

Om Zaccos kultur

Kulturen hos Zacco är mycket öppen. Du kan enkelt komma i kontakt med ledningen, och om du lägger fram idéer eller förslag lyssnar de. Atmosfären är lättsam och vi får många goda skratt – och kakor! Jag uppskattar också att jag i stort får strukturera mitt arbete självständigt hos Zacco och har en arbetsrelation som bygger på förtroende.
Jag skulle också vilja beskriva Zacco-kulturen i termer av hjälpsamhet mellan kollegor. Det spelar ingen roll om du arbetar långt ifrån någon eller tätt ihop, så kan du ändå ha goda arbetsrelationer och bolla professionella frågor fram och tillbaka.

Fördelar med att arbeta hos Zacco

Att arbeta på ett stort företag som Zacco innebär att vi kan hantera stora klientportföljer, vilket gör att vi får in flera mångskiftande arbetsuppdrag. Tack vare vår storlek kan vi erbjuda en stor bredd av tjänster, eller det vi kallar vårt 360°-perspektiv på intellektuell egendom: allt ifrån digitala varumärken, varumärken och patent till cybersäkerhet och så vidare.
Jag betraktar också vår storlek och närvaro i flera länder som ett plus eftersom det betyder att jag har många kollegor att samarbeta med och lära av. Kultur- och språkskillnaderna, även om man håller sig bara inom Skandinavien, gör jobbet mycket intressant.

Vad får dig att brinna för ditt dagliga arbete?

Ingen dag är den andra lik. Vi möter konstant nya frågor vilket kräver nya grepp och ett kreativt sinnelag. Jag tycker verkligen om det. Sammantaget brinner jag för området varumärken och möjligheten att använda mitt expertkunnande till gagn för våra klienter. När det kommer till kritan: är klienten nöjd, då är jag det också!
GO TO PROFILE

What do our people say?

 • Partner
  Patent Attorney
 • Sarpsborg, Oslo, Bergen, Stavanger
Read full interview
 • Partner, London and South
  European and UK Patent Attorney
  Ph.D., M.Sc.
 • Guildford
Read full interview
 • Head - Human Resources, Region India
 • Bangalore
Read full interview
 • Regional Manager Digital Brand Denmark, Germany and Norway
 • Copenhagen
Read full interview
 • Regional Director, Sweden West European Patent Attorney
 • Gothenburg
Read full interview
 • Senior Partner
  Patent Director, Region Denmark & Sweden South
  European Patent Attorney M.Sc.
 • Copenhagen
Read full interview

Candidate database

Register your
CV and application

SIGN UP for our job agent

Keep yourself updated with our latest jobs