^
Kontakta oss Språk LOAD

IP Audit

Att kunna fastställa värdet av immateriella tillgångar är avgörande för att åstadkomma en lönsam IP-transaktion, vare sig det gäller en försäljning, ett licensavtal eller ett förvärv. Detta kräver en bred juridisk, ekonomisk och teknisk kompetens. Genom att få tillgång till denna kompetens kommer du att kunna stärka lönsamheten och minimera riskerna som uppstår i samband med transaktioner av IP-rättigheter. Zaccos värdeskapande tjänster bygger på rådgivning som hjälper kunder att maximera det kommersiella värdet på deras IP-portföljer. Alltefter dina specifika behov faller dessa tjänster under ett eller flera av följande områden: IP Audit, IP-strategi, IP-transaktioner, IP-värdering och IP due diligence-granskning.

Vad är en IP Audit?
En IP Audit är en omfattande granskning av ett företags immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design, upphovsrätt, know-how och affärshemligheter. En IP Audit kan avslöja hur du kan använda dina IP-tillgångar för att skydda din affärsverksamhet och den ger dig en förteckning över information som är relevant för skapandet, underhållandet och användandet av IP-tillgångar. Revisionen är också en viktig möjlighet att, på det bredare planet, bygga upp och/eller upprätthålla förtroendet, eftersom den både hjälper dig att se till att dina IP-tillgångar är i god form och ger dig relevant information kring hur väl du hanterar processer och tillvägagångssätt som relaterar till immateriella rättigheter. Med den kunskap du får av en IP Audit kan du ta itu med både aktuella och framtida utmaningar i din affärsverksamhet.

Varför behövs en IP Audit?
Immateriella tillgångar har kommit att utgöra en betydelsefull del av ett företags värde, och det är viktigt att förstå omfånget av dessa tillgångar för att säkra deras värde.

Det kan förekomma dolda fakta som hindrar dig från att vidta efterlevnadsåtgärder när det gäller dina immateriella tillgångar, till exempel:

 • Existerande avtal
 • Tvister
 • Tidigare känd teknik
 • Äganderätt
 • Tidigare dokumenterade händelser som relaterar till dina IP-rättigheter
 • Förfallna betalningar
 • Och mycket annat

Efter att alla de frågor som relaterar till dina IP-tillgångar har identifierats kan du göra en kvalificerad bedömning av dem. En väl utförd IP Audit vägleder dig om hur du hanterar svåra situationer – situationer som kanske till och med behandlades i själva portföljgenomgången. Den hjälper dig att undvika onödiga kostnader och att maximera avkastningen på din investering i immateriella rättigheter. Resultaten från en IP Audit kan användas som ett komplement eller en input till en IP-strategi eller ett affärsstrategiskt projekt. Revisionen ger också en utmärkt möjlighet att ge ledningen på ditt företag en genomgång av din IP-portfölj. Dessutom kan revisionsresultaten användas i olika finansiella sammanhang, exempelvis i en situation där du är i dialog med externa investerare eller med din bank och behöver påvisa värdet av dina IP-tillgångar.

I vilka situationer bör en IP Audit genomföras?
Det finns många olika anledningar att genomföra en IP Audit. På Zacco får därför varje kund som vi hjälper med en IP Audit en individuell sådan. Du kan därför vara säker på att den utförs i ditt företags bästa intresse. Zacco har genomfört IP Audit i en mängd olika situationer som kanske är eller blir relevanta för just din affärsverksamhet:

 • Interna IP Audits för företagsledare
 • Företagsfusioner och -förvärv
 • Förvärv eller licensiering av IP-tillgångar
 • Börsintroduktioner (IPOs)
 • Som säkerhet för försäkringar, lån, affärstransaktioner etc. 
Download PDF

VÅRA EXPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • Köpenhamn
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • Hamburg
 • München (Munich)
x
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster
 • Affärsjuridik
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Outsourcing av IP-Portföljer
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Fredrik Althoff

Fredrik Althoff

Senior PartnerTeam Manager
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Jonny Brun

Jonny Brun

Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Thomas Rosleff Bækmark

Thomas Rosleff Bækmark

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Viktor Cragéus

Viktor Cragéus

Partner
European Patent Attorney
Tom Ekeberg

Tom Ekeberg

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Anders Hjelmencrantz

Anders Hjelmencrantz

Partner
European Patent Attorney
Johanna Forsgren Israelsson

Johanna Forsgren Israelsson

Senior Partner
Attorney at Law
Magdalena Jerner

Magdalena Jerner

Senior Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Hans Langan

Hans Langan

Senior Partner
European Patent Attorney
Alison Lawson

Alison Lawson

PartnerChartered Patent AttorneyChartered Trade Mark Attorney
European Patent AttorneyEuropean Trademark Attorney
Johan Hervius Löthman

Johan Hervius Löthman

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Rikard Mikalsen

Rikard Mikalsen

Senior PartnerPatent Attorney
Thomas Mølsgaard

Thomas Mølsgaard

PartnerLegal - Trademark Director, Denmark & Sweden South
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Ane Strand Nilssen

Ane Strand Nilssen

Associate lawyer
Fabio Pezzolato

Fabio Pezzolato

PartnerEuropean Trademark and Design AttorneyAvvocato, adv. fm.
 •  
 • 1 of 2
 • >