^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

Juridiska tjänster – vi skyddar företagsvärden

Immateriella rättigheter ger konkurrensfördelar samt möjlighet att få ekonomiska fördelar av rättigheterna genom licensiering. Men både att förvärva och upprätthålla dem kräver affärssinne, förberedelser och arbete. Det är här vi kommer in.

Immaterialrättsstrategi
Det är vårt arbete att förvandla dina immateriella tillgångar till riktigt affärsvärde. Vi anser att immateriella rättigheter är relevanta och viktiga för hela ledningsgruppen. Vi rekommenderar också att du tar fram en immaterialrättsstrategi och vi hjälper gärna till. Med vår kompetens om immateriella rättigheter hjälper vi ofta våra kunder både med att utarbeta strategier och genomföra dem.

Fullservicestöd
Zacco biträder med juridisk och teknisk expertis inom alla teknikområden och våra juridiska tjänster innefattar att ge stöd under förhandlingar om affärsav­tal. Dessa kan avse FoU-samarbeten, distribution, agentur, franchise- och licensavtal eller överlåtelsen av immateriella rättigheter. Steget från affärsförhandling till tvistelösning är ofta litet.

Skräddersytt juridisk team
Våra specialister kan representera ditt företag i tvister i vanliga domstolar, inför förvaltningsmyndigheter, förvalt­ningsdomstolar och vid skiljeförfaran­den. Vi tror på att sätta samman rätt team för varje given situation. Vi har tillgång till ett fyrtiotal jurister som har erfarenhet av både lagstiftande och rättsligt arbete samt många års erfarenhet av förhandlingar och tviste­lösning som juridiska ombud. Vi ger dig tillgång till de bästa specialisterna.

Lång sikt för framgång
Enligt vår erfarenhet är bra förberedelser ofta avgörande för ett fram­gångsrikt resultat i juridiska tvister. Vi rekommenderar därför att tvist­perspektivet beaktas tidigt, när du utvecklar din strategi och immaterial­rättsstrategi. Ett sätt att göra det är att engagera oss mer långsiktigt.
 

Download PDF