^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

Konkurrens- och teknikövervakning – för viktig information

Företagens efterfrågan på information om immateriella rättigheter ökar. I många företag är produktutveckling­en både snabb och lönsam – och detta attraherar även andra parter som vill ha en del av kakan.

Information är nyckeln
Betydelsen av immaterialrättsliga skydd ökar. Utöver att skydda dina egna tillgångar måste dina konkur­renter övervakas mer noga och i ett tidigare skede. Det är viktigt att vara på sin vakt så att man inte missar möjligheter eller själv gör intrång i andras rättigheter. Otillräcklig information kan få olyckliga konsekvenser.

Vår övervakningstjänst
Företagets ledning kan vilja ha en viss typ av information och FoU-avdelningen en annan. För att kunna fatta strate­giskt riktiga beslut bör du ha en bra allmän översikt över marknaden och konkurrenterna, patentportföljer, teknisk utveckling osv. Vi erbjuder en övervakningstjänst för patent-, varu­märkes-och designregistreringar.

Ställ de väsentliga frågorna
Hur långt har dina största konkurrenter kommit? Vilka patent-, varumärkes-och designregistreringar finns det? I vilka länder är de giltiga och hur länge? Eller mer specifikt: Vad har hänt inom ert teknikområde det senaste halvåret? Vilka licensavgifter ska du begära baserat på vad du vet om en lokal marknad?

Viktig information
Syftet är att använda tillgängligt ma­terial för att dra värdefulla slutsatser: Inom vilka områden hotas vi? Gör någon intrång i våra rättigheter? Är vi på väg att göra intrång i någon annans rättigheter?

Din egen sökprofil
Vi bestämmer din sökprofil tillsam­mans. Vi kan övervaka konkurrenter, affärsområden, teknikområden, sär­skilda immateriella rättigheter, trender och statistik och/eller utföra referens­studier. Om du vill kan vi göra det på löpande basis med kvartalsrapporter i ett passande format.

 

Download PDF