^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

Kort om Zacco

  • Zacco är ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt med 24 kontor i Danmark, Tyskland, Norge och Sverige.
  • Vår organisation består av 350 medarbetare, vilket inkluderar ca 130 specialister som arbetar med förvaltning av immateriella rättigheter samt 150 konsulter, varav ca hälften är auktoriserade europeiska patent -, varumärkesombud och/eller designombud.
  • Vi erbjuder alla typer av immaterialrättstjänster, inklusive  utarbetande av immaterialrättsstrategier,  inlämnande av ansökningar, rådgivning kring och utarbetande av licensavtal, åtal and andra typer av konfliktlösning samt portföljförvaltningstjänster.
  • Zacco har placerat sig i topp i flera internationella rankings, däribland i den årliga världsomspännande undersökningen World IP Survey som arrangeras av tidskriften Managing Intellectual Property.

 

Historik

Grunden för det internationella konsultföretag som i dag är känt som Zacco lades ursprungligen 1870. Efter en sammanslagning 2001 – mellan Hofman-Bang i Danmark, Stockholms Patentbyrå i Sverige och Bryns Patentkontor i Norge – tog företaget namnet Zacco.

I juli 2009 gick Zacco samman med det mångåriga  och välkända IP-konsultföretaget Albihns och bildade företaget Albihns.Zacco, som i september 2012 bytte namn till Zacco.

Zacco är idag ett av Europas största och mest erfarna konsultföretag inom området immaterialrätt.