^
Kontakta oss Språk LOAD

Marknadsföring och rättsliga aspekter

Som en aktör inom läkemedelsindustrin och kemikalieindustrin, och sannolikt ägaren av processen från idé till FoU till försäljning, så vet du förmodligen att det finns många fallgropar när du ska erhålla godkännanden för försäljning och sälja din vetenskapliga forskning som kommersiella produkter på dina olika exportmarknader.

Det gäller för läkemedel för administrering till människor, men också för veterinärmedicinska läkemedel, olika medicintekniska produkter och produkter som används i kosmetika. Läkemedel och andra produkter som påverkar miljön och de som bor i den, såsom jordbruks- och trädgårdskemikalier, är också exempel på produkter som är föremål för stränga restriktioner och som kräver marknadsföringstillstånd och godkännande av marknadsföringsstrategier av lokala folkhälsomyndigheter.

Din framgång på marknadsföringsområdet, med de rättsliga aspekterna och med den efterföljande forskningskommersialiseringen hänger på noggrann förberedelse.

Marknadsföring

Utvecklingen av till exempel ett nytt läkemedel tar många år, och det är endast ett fåtal läkemedel som kommer ut på marknaden och ger dig din välförtjänta avkastning på din investering. De läkemedel som kommer ut har emellertid strikta krav på produktmärkning och marknadsföringsstrategier. Ofta måste din produktförpackning och reklamkampanj godkännas av folkhälsomyndigheter före lanseringen för att säkerställa att allmänheten informeras korrekt och objektivt om läkemedlet.

Rättsliga aspekter

Alla produkter som omfattas av kravet på godkännande för försäljning måste vara säkra, hålla en viss standard, kvalitet och effektivitet, och efterlevnad av lokala regelkrav är avgörande för att kunna säkerställa din närvaro på marknaden. För att kunna hålla koll på detta är det mycket viktigt att du dokumenterar din forskning på ett strukturerat och överförbart sätt, till exempel genom att noggrant föra in, från experimentets första början, din forskning i en laboratoriejournal. Detta gör det möjligt för dig att dokumentera din forskning senare i processen när det gäller godkännande av läkemedel och försäljningstillstånd, men det kommer också att gynna eventuell äganderätt du kanske vill få på din forskning.

IP

Hela processen för att omsätta dina vetenskapliga resultat till säljbara produkter och göra det möjligt för dig att tjäna pengar på din forskning handlar om IP. IP-rättigheterna som täcker din uppfinning och ger dig rätt att kommersialisera din produkt måste utformas för att passa de olika kraven i olika länder. Ett läkemedel som lätt kan godkännas på en marknad kan stöta på svårigheter i andra marknader – så det är i grunden en fråga om att ha de rätta IP-rättigheterna på rätt marknad. Därför bör din regleringsstrategi införlivas i din IP-strategi och tas i beaktande under hela IP-genereringsprocessen.

Zacco har de kompetenser som krävs för att hjälpa dig att hitta rätt bland lokal lagstiftning och praxis. Vi håller reda på relevanta lokala föreskrifter och IP-lagar och hjälper dig igenom de juridiska, strategiska och vetenskapliga frågorna som påverkar ditt företag – från idé till produkt. På detta sätt tillämpar Zacco ett IP-perspektiv som hjälper dig att nå framgång.

VÅRA EXPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • Köpenhamn
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • Hamburg
 • München (Munich)
x
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster
 • Affärsjuridik
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Outsourcing av IP-Portföljer
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Hampus Adlerton

Hampus Adlerton

Senior Partner
Attorney at Law
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Judith Albers

Judith Albers

Attorney at Law
Kristin Kjærheim Astrup

Kristin Kjærheim Astrup

Senior PartnerManaging Director, Innovation Technology Norway
Attorney at Law
Maria Beijer

Maria Beijer

Senior Partner
Attorney at Law
Marcus Eilenberg

Marcus Eilenberg

Senior Partner
Attorney at Law
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Kristian Elftorp

Kristian Elftorp

Attorney at Law
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Anders Feldt

Anders Feldt

Senior Partner
Attorney at Law
Margaretha Fjällström Holmberg

Margaretha Fjällström Holmberg

Partner IP Advisory Administration
Magdalena Jerner

Magdalena Jerner

Senior Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Nils Köster

Nils Köster

Partner
Attorney at Law
Frode André Moen

Frode André Moen

Senior Partner
Attorney at Law
Thomas Mølsgaard

Thomas Mølsgaard

PartnerLegal - Trademark Director, Denmark & Sweden South
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Ane Strand Nilssen

Ane Strand Nilssen

Associate lawyer
Dag Petré

Dag Petré

PartnerPatent Attorney
Fabio Pezzolato

Fabio Pezzolato

PartnerEuropean Trademark and Design AttorneyAvvocato, adv. fm.
 •  
 • 1 of 2
 • >