^
Kontakta oss Språk LOAD

Supplementary Protection Certificates

Supplementary Protection Certificates (SPCs) are stand-alone rights that can be obtained for pharmaceuticals and plant protection products

Portföljhantering och paralegal-tjänster

Zacco kan erbjuda högkvalitativ och kostnadseffektiv hantering av formalia.

Bevakningar

Bevakningar

Clearance-sökningar

Det är viktigt att undersöka om det finns äldre, motstridiga mönsterregistreringar innan du lanserar en ny produkt.

Tvisthantering och förfaranden

Vid vissa tillfällen är det nödvändigt att vidta rättsliga åtgärder för att skydda sin ensamrätt och behålla värdet på sitt varumärke.

Tvisthantering och förfaranden

Zaccos designkonsulter har erfarenhet av att lösa olika sorters juridiska problem inom mönsterrätt.

Annulleringsförfaranden

Zacco kan hjälpa dig oavsett om du behöver få en designregistrering ogiltigförklarad eller om du vill försvara din egen registrering i ett annulleringsförfarande.

Bevakning

Det är viktigt att bevaka ditt varumärke så att du kan se hur det används och exponeras.

Patent Drafting

Drafting a patent application means to define the grounds that all further proceedings will have to stand on. 

Invändningar och överklagande

Att vinna framgång med ett överklagande eller invändning hos EPO kan vara avgörande för dina patent och deras fortsatta giltighet.

Sidor