^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

7 juni 2017

Zacco hälsar John Eggers Fohlmann välkommen

Det är med stor glädje vi kan meddela att Patent Attorney John Eggers Fohlmann har slutit sig till vårt team av kompetenta patentombud. Han kommer att arbeta på Zaccos kontor i Århus.

John har en bakgrund som maskinmontör i det danska sjövärnet och har en BSc (mekanik) från Odense Maskinteknikum och en MSc från Sheffield Hallam University. Han har yrkeserfarenhet inom industrin och sedan 2001 med patenter genom sitt arbete på den danska patent- och varumärkesstyrelsen, på DMRI (Danish Meat Research Institute), samt som Patent Attorney och auktoriserat danskt patentombud (CDPA) inom privat verksamhet där han har arbetat med mekanik, byggnadsteknik och materialteknik.

John arbetar brett inom patentområdet, både nationellt och internationellt, såsom med patenterbarhetsanalyser, utarbetande och behandling av patentansökningar, Freedom to operate-undersökningar, konkurrensövervakning och -analyser, samt IP-strategier.

< 70 / 246 >