^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

Tisdag 22 augusti 2017, 16:00

The Bridge Summit 2017

Dansk Industri, H.C. Andersens Blvd. 18, 1787 Copenhagen V

The Bridge Summit 2017 fokuserar på God Hälsa & Välbefinnande samt Hållbara Städer & Samhällen.

Som en del av konferensen håller Zacco ett seminarium om hur man inom näringslivet kommer att ompröva sina affärsmodeller med anledning av FNs hållbarhetsmål – de så kallade SDGs (Sustainable Development Goals).

Framväxandet av nya digitala tekniker såsom blockkedjan och sakernas internet gör det möjligt att utveckla nya, cirkulära affärsmodeller. För traditionella aktörer innebär dessa framsteg att man behöver utforska nya roller och affärsrelationer. Nya roller medför nya möjligheter, men också risker. Hur kan de juridiska aspekterna bli ett hjälpmedel istället för ett hinder i detta förändringsarbete?

Seminariet undersöker konkreta affärsscenarion för att identifiera och utforska nya roller och relationer i utvecklingen av mer resurseffektiva affärsmodeller. Zacco befinner sig i kärnan av denna utveckling. Mobile Heights är medvärd för seminariet. 

Anmäl dig till seminariet här. Vänligen notera att du behöver en biljett till The Bridge Summit 2017 för att kunna delta.

Klicka här för mer information om The Bridge Summit 2017. 

Download PDF
Henrik Aurell

Henrik Aurell

Senior PartnerSales Manager, Denmark & Sweden South
European Patent Attorney
+45 39 48 80 24