^
Kontakta oss Språk LOAD

4 oktober 2017

Jesper Kongstad börjar på Zacco

Det är med stor glädje vi kan berätta att Jesper Kongstad, tidigare generaldirektör för den danska Patent- och varumärkesstyrelsen (Patent- og Varemærkestyrelsen) och ordförande för det europeiska patentverkets (EPOs) förvaltningsråd, har anslutit sig till Zacco som Industrial Advisor och Investor.

Jesper kommer att ha tre primära fokusområden hos Zacco – han kommer att arbeta med rådgivning gentemot kunder på strategisk nivå, utveckla och bygga upp Zaccos affärsverksamhet, samt inneha befattningen som vice ordförande för Zaccos styrelse.

Jesper har omfattande erfarenhet och har uppvisat imponerande resultat inom IP-branschen, och han kommer att tillföra viktiga och värdefulla kompetenser och stor kunskap och insikt till Zacco. Vi är mycket förväntansfulla över att kunna omsätta allt detta i praktiken som ett led i vår kontinuerliga utveckling, och därmed säkra att vi också i framtiden kan leverera IP-rådgivning som gör skillnad för våra kunder.

IP-världen genomgår i dessa tider stora förändringar, och det traditionella förhållningssättet till immateriella rättigheter är inte längre hållbart. Både Zacco och Jesper är på det klara med att IP-världen behöver ett nytt förhållningssätt – på Zacco kallar vi detta för ett 360°-perspektiv på immateriella rättigheter.

360°-perspektiv på immateriella rättigheter
En helt ny värld väntar där ute! Idag handlar vårt arbete inte bara om immateriella rättigheter i traditionell mening. Vi och våra kunder konfronteras varje dag med digitala säkerhetsfrågor, teknik under otroligt snabb utveckling, dataskyddslagstiftning i konstant förändring, säkerhetsbrott, stöld och bedrägeri. En ny värld kräver ett nytt förhållningssätt till IP. Det är det vi kan erbjuda här på Zacco på ett unikt sätt.

Med våra experter inom IP, juridisk rådgivning, cybersäkerhet och programvaruutveckling lotsar vi våra kunder genom hela innovationsprocessen – från idé till färdig produkt.

Vi utarbetar nya tillvägagångssätt för att frigöra idéernas potential och göra dem till skyddade företagstillgångar. Vi värnar om våra kunders innovationer och affärsprocesser så att kundernas fantastiska intellekt blir – och förblir – deras egendom.
Vi kallar det helt enkelt för ett 360°-perspektiv på immateriella rättigheter.

Välkommen Jesper!

press_release_jesper_kongstad.pdf

< 54 / 248 >