^
Kontakta oss Språk LOAD

12 december 2017

EU-kommissionen presenterar initiativ för att stärka immaterialrättsligt skydd ytterligare

EU-kommissionen har nyligen lagt fram ytterligare initiativ för att förbättra skyddet av immateriella rättigheter (IPR, intellectual property rights). Den huvudsakliga tanken är att uppmuntra alla verksamheter att investera i innovation, särskilt små och medelstora företag (SMFs) och nystartade företag.

Initiativen är EU-kommissionens svar på den växande betydelsen av immateriella rättigheter, där IPR-intensiva sektorer uppskattas stå för ca 42 % av EUs BNP, och på den stärkta konkurrensen vad gäller innovation och kreativitet i den globala ekonomin. Samtidigt utgör varumärkesförfalskningar och piratkopior 5 % av alla varor som importeras in i EU. Initiativen har till syfte att underlätta arbetet med gränsöverskridande rättstvister och att vidta effektiva åtgärder vid immaterialrättsintrång, och de är ett erkännande att SMFs och nystartade företag ofta saknar de resurser som krävs för att upprätthålla stora immaterialrättsportföljer eller ge sig in i långvariga rättstvister. 

Några av initiativen som nämns in pressmeddelandet är:

  • Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att öka sina insatser genom att främja rättslig utbildning, systematiskt offentliggöra domar i immaterialrättsliga ärenden och uppmuntra alternativa tvistlösningsmetoder.
  • Kommissionen stödjer fortsatt branschledda initiativ för att bekämpa immaterialrättsintrång, även frivilliga överenskommelser om annonsering på webbplatser, om betaltjänster och om frakt. Detta i syfte att möjliggöra snabbare agerande mot varumärkesförfalskning och piratkopiering utan domstolsprocesser.
  • Kommissionen föreslår att stärka samarbetsprogram med tredjeländer (Kina, Sydostasien, Latinamerika) och skapa en bevakningslista över marknader som enligt uppgift deltar i eller underlättar omfattande intrångsverksamhet.

Här kan du läsa Kommissionens originalpressmeddelande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. Zaccos experter svarar gärna på de frågor du kan tänkas ha kring bekämpning av varumärkesförfalskning, hur du formulerar en IP-strategi för ditt företag och dina andra IP-relaterade frågor.

< 48 / 252 >