^
Kontakta oss Språk LOAD

9 januari 2018

Zacco öppnar FoU-center i Bangalore, Indien

Zacco öppnar ett FoU-center utanför Europa, närmare bestämt i Bangalore i Indien. IP-världen är liksom många andra branscher inne i ett stort trendskifte och en digital revolution. Det nya FoU-centret kommer att fungera som ett nav för Zaccos internationella verksamhet och multinationella kunder, och även för Zaccos egna digitaliseringsprocess. Centret kommer dessutom genomgående att understödja Zaccos 360˚ IP-produktutbud med fullständig integration av ny teknik i alla nuvarande tjänster.

Bangalore är en strategisk plats i och med att staden i dagsläget är världens främsta centrum vad gäller utveckling av programvara och digitalisering, och det är dessutom en plats där de flesta ledande multinationella företag har etablerat viktiga delar av sin affärsverksamhet. I takt med att Zaccos största kunder nu efterfrågar dessa typer av tjänster kommer antalet anställda att växa snabbt. Zacco kommer, med sitt 360°-perspektiv på IP-relaterade tjänster, även att inrikta sig på den indiska marknaden och de multinationella kunder som befinner sig där. Rekryteringen av olika kompetenser är i full gång och förväntas ta ytterligare fart under 2018 och framåt.

Ravi Sunderrajan har blivit tillsatt som Managing Director för Zacco India. Ravi har nästan 20 års erfarenhet av etablering av nya verksamheter i Indien inom ledande IT-bolag såsom HARMAN, NXP, Citrix, Telelogic och Wipro. Vi är mycket glada över att ha Ravi ombord och vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen i Indien.

Har du frågor som rör verksamheten i Indien är du välkommen att kontakta Ravi Sunderrajan, Managing Director i Indien, eller Håkan Tjärnemo, Zacco CFO.

Ravi Sunderrajan

Ravi Sunderrajan

Managing Director, Zacco India R&D
+91 98 45 289 042
< 44 / 250 >