^
Kontakta oss Språk LOAD

27 april 2018

Storbritannien ratificerar UPC-avtalet

Igår bekräftade Storbritanniens Minister for Intellectual Property, Sam Gyimah, ratificeringen av avtalet om den enhetliga patentdomstolen (UPCA - Unified Patent Court Agreement). I pressmeddelandet anges att denna ratificering för domstolen ett steg närmare till att bli verklighet. UPCA är ett internationellt fördrag. Den avsedda enhetliga patentdomstolen kommer att ha jurisdiktion över patenttvister i de avtalsslutande staterna.

Det krävs att tretton medlemsstater ratificerar UPCA, inklusive Frankrike, Storbritannien och Tyskland, för att domstolen ska kunna bli verklighet. Frankrike ratificerade redan i början av 2014, men i Tyskland har den konstitutionella domstolen planerat att höra ett konstitutionellt klagomål över UPC, och ratificeringsprocessen står just nu inför svårigheter. Med den brittiska ratificeringen på plats är det totala antalet ratifikationer nu uppe i 16, vilket innebär att den tyska ratificeringen är avgörande för UPC. Med ett Brexit som är på väg kommer UPC när det gäller Storbritannien att vara föremål för förhandlingar med de europeiska grannarna när de lämnar EU. Europeiska patentverkets ordförande, Benoît Battistelli, välkomnade nyheten och sa att "det nya patentet för Europa som kommer att stödja vår innovationssektor med en förenklad administration, minskade kostnader och större rättssäkerhet" är nu inom "beröringsavstånd". EPO administrerar det nuvarande mellanstatliga systemet och är avsett att fungera som den beviljande myndigheten för framtida enhetliga patent.

På Zacco följer vi utvecklingen kring enhetliga patent och den enhetliga patentdomstolen noggrant och kommer att hålla dig uppdaterad. Kontakta gärna våra rådgivare om du har frågor om ämnet. Du kan hitta ditt närmsta Zacco-kontor här.

< 26 / 255 >