^
Kontakta oss Språk LOAD

27 juni 2018

Möt Zacco: Experter besvarar grundläggande frågor gällande hantering av digitala varumärken

Vad är skydd av digitala varumärken? När ska jag börja bevaka mitt digitala varumärke? Kan ett uppstartsföretag ha råd med varumärkesbevakning online?

Zaccos Digital Brand team etablerades 2016 för att slå ihop och koncentrera de tjänster som är besläktade med Zaccos tjänsteutbud inom immateriell egendom och cybersäkerhet. Business Line Director Tobias Harhoff (TH), Sales Manager Magnus Ljungdahl (ML) och Associate Attorney Jennifer Godorn (JG) tog sig tid att dela med sig av sin kunskap och besvara några grundläggande frågor om digital varumärkesskydd och hantering av detsamma.

Digital Brand Service of Zacco

 

Vad är ett digitalt varumärke? 

JG: I princip är ditt digitala varumärke detsamma som din sammanlagda närvaro online för alla produkter och tjänster som du erbjuder. Ditt digitala varumärke representerar en immateriell tillgång som är starkt kopplad till dina immateriella rättigheter. Domännamn och varumärken är kanske de mest uppenbara delarna av ditt digitala varumärke, med det är mycket mer än det som behöver skyddas och bevakas.

ML: Faktum är att alla de olika typerna av immateriell egendom hänger ihop i ökande omfattning och i vår digitala tidsålder är ditt digitala varumärke allt som du gör i dina online-kanaler. Förfalskningar som finns på marknadsplatser online kan göra intrång i ditt varumärke liksom i dina patenträttigheter. Missar vad gäller säkerhetsfrågor uppmuntrar cyberbedrägerier, dina klienters datauppgifter kan läcka ut, och allt detta kommer så småningom att skada ditt varumärke och minska värdet på dina immateriella tillgångar. Zacco med sitt holistiska perspektiv på immateriell egendom har experter inom domännamn, varumärken, patent, programvaruutveckling och cybersäkerhet i huset. Vi tar hand om alla dessa aspekter på din digitala närvaro och hjälper dig att registrera, skydda och bevaka dina immateriella rättigheter.

 

När bör jag som entreprenör starta bevakning av mitt digitala varumärke?

ML: Så tidigt och så snart du kan. Vi säger inte att du behöver registrera en mängd domännamn, men du behöver integrera beslut gällande ditt digitala varumärke och andra IP-relaterade frågor på ditt företags resa. Dessa beslut bör baseras på genomförbar information och en tydlig strategi. Att tänka igenom saker i ett tidigt skede kommer att öka medvetenheten om din immateriella egendom och säkerställa att du inte missar några möjligheter eller gör dyra misstag såsom att inte registrera ett viktigt domännamn.

JG: Och det är viktigt att poängtera att alla dina immateriella rättigheter hänger ihop; du kan inte titta på endast en åt gången. Om du skyddar din varumärkesportfölj på ett effektivt sätt måste dessa ansträngningar backas upp även av en strategi för de motsvarande domännamnen. Självklart är det en fördel för mina klienter att jag har arbetat inom båda områdena och har åtkomst till erfarna domännamns- och varumärkesexperter bland mina kollegor med många års erfarenhet inom området. Dessutom, om jag behöver exv. digitala forensiska experter för att undersöka en fråga för en klient, finns även de på kontoret.

 

Låt oss säga att jag har en liten budget och kanske driver ett uppstartsföretag som är i sin linda. Kan jag hålla koll på mitt digitala varumärke ändå?

TH: Alla klienter vill uppnå kostnadseffektivitet och vi är vana vid att anpassa våra tjänster till budgetrestriktioner. Kraven från våra klienter skiljer sig åt enormt, från multinationella företag med massiva resurser till nystartade företag med höga ambitioner. Men även deras behov skiljer sig åt och vi försöker alltid att hitta en väg som fungerar för varje klient. Vi har effektiva verktyg för att erbjuda skalbara lösningar, vilket möjliggör för oss att matcha varje klients krav. Vi kan erbjuda effektiva digitala varumärkes- och domänhanteringsverktyg med skalbara lösningar, vilket möjliggör för oss att matcha varje klients krav. Zaccos varumärkes- och domännamnsgränssnitt, kallat IP view, ger också vår klient en heltidsöverblick över sin domännamns- och varumärkesportfölj.

 

Vad skulle ett typiskt problem kunna vara som en rådgivare inom digitala varumärken löser för en klient?

JG: En klient skulle kunna be om konsultation och hjälp om han eller hon upptäcker att ett domännamn har tagits. Detta problem dyker upp i alla former, och vi kan självklart hjälpa till att lösa det. Kanske har någon annan förordat och registrerat ett namn som också du tycker är bäst. Om du inte kan hävda att namnet är ditt genom att hänvisa till en varumärkesregistrering, kan lösningen vara att försöka köpa domänen, där jag assisterar vid förhandlingar med domäninnehavaren, eller blir du tvungen att använda ett annat namn i en viss marknad.

TH: Eller kanske har en återförsäljare eller agent registrerat ett domännamn för sin lokala marknad. Du kan undvika problem genom att säkerställa ditt ägande av dessa domännamn, och reglera IPR-ägande i relevanta överenskommelser. Det underlättar för dig i det fall du vill ändra eller bygga ut ditt nätverk med samarbetspartners.

ML: Domännamn kan också ha registrerats i ond tro. Till exempel av någon som vill stjäla trafik eller begå cyberbedrägeri genom att använda ett namn som har kopplingar till ditt varumärke. I det fallet kan vi assistera dig vid rättstvister gällande domänen eller med ett svindleri beroende på din strategi och hur brådskande ärendet är.

 

Samarbetet mellan rådgivarna inom digitala varumärken och varumärkeskonsulter eller andra Zacco-rådgivare – hur ser det ut?

ML: Som sagt, alla dina immateriella tillgångar går hand i hand med varandra, därför finner du ett nära samarbete mellan alla affärsområden hos Zacco. För att minimera riskerna skulle, som ett exempel, ett domännamn kunna säkras innan en varumärkesansökan lämnas in.

JG: Eller om en klient önskar registrera ett domännamn i ett land som kräver ett registrerat varumärke, kan vi assistera sömlöst med hjälp av Zacco-kollegor på andra platser eller vårt omfattande nätverk av föredragna agenter.

TH: Vi arbetar också tätt ihop med våra Cyber Security-experter, t.ex. vad gäller grundläggande problem som att blockera domännamn i en brandvägg eller upprätta säker hantering via DNS liksom mer komplicerade säkerhetsfrågor. Som klient hos oss kan du vara säker på att alla frågeställningar kopplade till ditt digitala varumärke hanteras med ett unikt 360° perspektiv på immateriell egendom.

Tobias Harhoff

Tobias Harhoff

Business Line Director Digital Brand
+46 732 02 40 97
Jennifer Godorn

Jennifer Godorn

Associate Attorney
+46 728 19 81 90
Magnus Ljungdahl

Magnus Ljungdahl

Sales Manager Sweden West
+46 7 34 22 10 27
< 18 / 256 >