^
Kontakta oss Språk LOAD

27 september 2018

Patrick Thorén utsedd till ny Vice President och Director Digital Business

Det är med stor glädje som vi kan meddela att Patrick Thorén har blivit utsedd till Vice President och Director Digital Business hos Zacco. I sin nya roll kommer Patrick att fokusera ytterligare på att öka tillväxten och lönsamheten hos Zaccos Digital Business (Software, Cyber Security och Digital Brand) liksom dess integration med Zaccos övriga kärnverksamheter. Som meddelats tidigare kommer han att lämna över styrningen av regionen Sweden West, som han har varit chef över de gångna två åren, till den nye Regional Director Patrik Olsson.

Under Patrick Thoréns ledning har Sweden West haft en kraftig tillväxt där man har gått från 28 anställda till 64 anställda under dessa två år. Patrick har spelat en nyckelroll och gått i spetsen för utvecklingen av Sweden West till att bli nummer ett bland IP-konsultbyråer i regionen, där man täcker traditionella IP-tjänster för patent, varumärken och design liksom cybersäkerhet, programvara och digitala varumärken.     

Zacco är ett modernt, konsultdrivet företag med ett 360° perspektiv på immateriella rättigheter: från patentansökan, varumärkesregistrering och mönsterskydd till tvistlösning, informationssäkerhet och portföljhantering. Vår vision ska säkerställa och skydda våra klienters hela innovationsprocess och immateriella tillgångar.

Zacco är en av Europas ledande IP-konsultbyråer med närmare 500 anställda i hela Skandinavien, Tyskland, Storbritannien och Indien, inbegripet experter inom alla aspekter av immateriella rättigheter. En ny värld behöver en nytt angreppssätt inom IP. Hos Zacco kallar vi det vårt 360° perspektiv på IP.

Patrick Thorén

Patrick Thorén

Vice President and Director Digital Business
+46 70 604 63 00
< 9 / 256 >