^
Kontakta oss Språk LOAD

11 december 2013

Johanneberg Science Park och Zacco i samarbete om immaterialrätt

Små och medelstora företag (SME) kopplade till Johanneberg Science Park kommer i fortsättningen att få enklare tillgång till kompetens inom immaterialrättsområdet; Johanneberg Science Park och immaterialrättsföretaget Zacco har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete. - Vi ser att många mindre företag är tveksamma och undrande inför immaterialrättsfrågor, till exempel om när det är lämpligt att söka patent och inte, säger Björn Westling, småföretagsansvarig på Johanneberg Science Park.

I och med samarbetet med Zacco kommer företagen att få möjlighet att via seminarier och personlig konsultation höja sin kunskapsnivå och därigenom skapa eller stärka sina immaterialrättsstrategier. - Vi ser det som den första av en rad stödtjänster vi kommer att bygga upp för att göra livet lättare för våra små och medelstora företag här i parken, fortsätter Björn.

Peter Ekwall, regionchef för Zacco i Göteborgsregionen bekräftar: 
- Vi ser många möjligheter att redan i ett tidigt skede av en innovationsprocess bidra med vår kompetens för att skapa värde för små- och mellanstora företag, och ser mycket fram emot det här samarbetet!

Vill du veta mer?

Björn Westling, Johanneberg Science Park www.johannebergsciencepark.com
bjorn.westling@johannebergsciencepark.com 
tel 031 772 41 37 

Peter Ekwall, Zacco
peter.ekwall@zacco.com 
tel 031 725 81 54

 

< 209 / 254 >