Företagskultur - Zacco

Karriär

Vår kultur

På Zacco främjar vi en kultur som kännetecknas as hög kvalitet och prestationsvilja. Vi lägger stort fokus på det interna samarbetet i hela organisationen. Vi erbjuder en spännande och motiverande arbetsmiljö och en ambitiös arbetskultur.

Zacco påverkas av en skandinavisk arbetskultur eftersom de flesta av våra kontor finns i Skandinavien och norra Europa. Detta medför att vi har en platt organisationsstruktur och att framtida anställda bör förvänta sig att bli involverade i verksamheten från dag ett. Vi tror på frihet under ansvar och understödjer flexibilitet vad gäller jobbets utförande så länge detta är ömsesidigt produktivt. Vi uppmuntrar även till kompetensutveckling så att våra anställda kan hålla sig ajour vad gäller förändringar inom branschen och fortsätter att bygga på sina kunskaper.
Samtidigt har Zacco en internationell utblick. Vi arbetar med företag och kollegor över hela världen, ofta i skräddarsydda team tvärs över våra 30 kontor. Detta för att serva våra klienter på bästa möjliga sätt. Trots att vi är geografiskt utspridda håller vi ett starkt fokus på att arbeta och agera som ett företag: ONE Zacco.

Vår prestationsmodell

Hos Zacco tror vi på att skapa och belöna en prestationskultur. Därför arbetar vi enligt en prestationsmodell, som tillämpas på alla nivåer i organisationen och möjliggör för alla anställda att övervaka sin prestation månad för månad.
En viktig del av prestationsmodellen är en löneberäkningsmodell som kallas Pay for Performance (PFP). Denna belönar den anställde med hänsyn till dennes prestation och prestationen i det egna teamet. Vår modell utgörs av ett samlat ersättningspaket där den sammantaget möjliga ersättningen är baserad på en kombination av en fast del och en variabel del som premierar prestationer i världsklass.

Möt våra anställda

Undrar du hur det är att jobba hos Zacco? Våra anställda kan hjälpa dig på vägen. Här kan du få insyn i det dagliga arbetet för några anställda från olika delar över hela organisationen.

 • Partner
  Patent Attorney
 • Sarpsborg, Oslo, Bergen, Stavanger
Läs hela intervjun
 • Partner, London and South
  European and UK Patent Attorney
  Ph.D., M.Sc.
 • Guildford
Läs hela intervjun
 • Head - Human Resources, Region India
 • Bangalore
Läs hela intervjun
 • Regional Director, Sweden West European Patent Attorney
 • Gothenburg
Läs hela intervjun
 • Senior Partner Master of Law European Trademark and Design Attorney
 • Copenhagen
Läs hela intervjun
 • Senior Partner
  Patent Director, Region Denmark & Sweden South
  European Patent Attorney M.Sc.
 • Copenhagen
Läs hela intervjun
 • Samarbete över områdena varumärke och digital brands.“Eftersom vi arbetar tätt ihop,
Läs hela intervjun
 • Landsöverskridande samarbete gällande outsourcing-projekt. “Den andra personen är bara ett Skype-samtal,
Läs hela intervjun

Kandidatdatabas

Registrera ditt CV
och din ansökan

Teckna dig för Jobbevakning

Erhåll våra senaste och mest relevanta jobbannonser raka vägen in i din inkorg.