^
Kontakta oss Språk LOAD

Affärsjuridik

Med immateriella rättigheter får du både en konkurrensfördel och en möjlighet att dra ekonomisk nytta av dina rättigheter genom licensiering. Men att anskaffa och upprätthålla dem kräver affärssinne, förberedelser och envishet. Det är här vi kommer in.

Fullservice
Med fokus på teknik- och mediarelaterade affärsområden arbetar Zacco med juridisk rådgivning i bolags- och handelsrätt. Våra juridiska tjänster omfattar bland annat rådgivning i samband med affärsavtalsförhandlingar. Förhandlingarna kan t.ex. gälla samarbete kring forskning och utbildning, distribution, franchise- och licensavtal, eller överlåtelse av immateriella rättigheter. Licensförhandlingar föregår ofta under uttryckligt eller underförstått hot om konflikt. Steget från affärsförhandling till tvistlösning är därför ofta mycket kort.

Våra experter värnar om dina intressen
Våra experter kan företräda ditt företag i tvister i allmänna domstolar, hos administrativa myndigheter och förvaltningsdomstolar, och när det gäller skiljedomsförfaranden. För att undvika onödiga utgifter till domstolsprocesser och skiljedomsförfaranden har vi ett starkt fokus på tvistlösning genom medling.

Skräddarsytt Legal-team
Vi tror på vikten av att sammanställa det rätta juridiska teamet för den givna situationen. Vi har nästan 200 rådgivare till förfogande. Vi har erfarenhet av både juridisk rådgivning och domstolsarbete, och har dessutom många års erfarenhet av förhandlingar och tvistlösning som juridiskt ombud för våra kunder.

Goda resultat på lång sikt
Det är vår erfarenhet att god förberedelse ofta är avgörande för att nå framgång i en rättstvist. Därför rekommenderar vi våra kunder att de tar potentiella tvister i beaktning redan tidigt i processen med att utveckla en strategi och IP-portfölj. Ett sätt att göra detta på är att ingå ett mer långsiktigt samarbete med oss.

Rättstvister och tvistlösning

För att bevara värdet i immateriella rättigheter måste de försvaras. Detta försvar kan ske genom rättsliga åtgärder eller medling. Vi kan hjälpa dig med båda.

Upphovsrätt

Upphovsrätt är i huvudsak ett verktyg för att skydda konstnärliga och litterära verk. Principen bakom upphovsrätt är att upphovsmannen bestämmer om verket får kopieras.

Bekämpning av varumärkesförfalskning

Våra experter inom Anti-Counterfeiting kan hjälpa dig att spåra och stoppa förfalskare och piratkopierare var de än verkar.

Marknadsföring och rättsliga aspekter

Din framgång på marknadsföringsområdet, med de rättsliga aspekterna och med den efterföljande forskningskommersialiseringen hänger på noggrann förberedelse.

VÅRA EXPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • Köpenhamn
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster
 • Affärsjuridik
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Outsourcing av IP-Portföljer
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Hampus Adlerton

Hampus Adlerton

Senior Partner
Attorney at Law
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Louise Thorning Ahle

Louise Thorning Ahle

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Judith Albers

Judith Albers

Attorney at Law
Michael Andersson

Michael Andersson

Senior Partner
Authorized Patent Attorney (SE)
Kristin Kjærheim Astrup

Kristin Kjærheim Astrup

Senior PartnerManaging Director, Innovation Technology Norway
Attorney at Law
Ulrika Axelsson

Ulrika Axelsson

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Maria Bark

Maria Bark

IP Coordinator
Maria Beijer

Maria Beijer

Senior Partner
Attorney at Law
Karin Bergetun

Karin Bergetun

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark Attorney
Martina Borglund

Martina Borglund

Senior Trademark Paralegal
Attorney at Law
Adam Brandt

Adam Brandt

Senior Partner
Attorney at Law
Ejvind Christiansen

Ejvind Christiansen

Senior Partner
European Patent Attorney
Marcus Eilenberg

Marcus Eilenberg

Senior Partner
Attorney at Law
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Kristian Elftorp

Kristian Elftorp

Attorney at Law
Bengt Eliasson

Bengt Eliasson

Senior Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
 •  
 • 1 of 3
 • >