^
Kontakta oss Språk LOAD

Cyber Security

Immateriella rättigheter, personlig information och immateriella tillgångar blir alltmer värdefulla affärstillgångar, men de medför också en allt större risk för dig och ditt företag. Medan ditt företag arbetar hårt för att anpassa sig till en dataskyddslagstiftning som är både viktig och i stor förändring, och samtidigt står inför en tilltagande risk att drabbas av allvarliga IT-säkerhetsincidenter, så är Zacco i en unik position för att hjälpa dig.

Med integritetsteams sammansatta av rådgivare, analytiker och ingenjörer i Skandinavien och Tyskland kan Zacco bistå med att få till stånd sofistikerad informationshantering och datasäkerhet, och vi kan även ge våra kunder rådgivning kring integritetslagar oavsett var de verkar. Genom samarbetet med våra strategiska partner har vi en global närvaro, och denna närvaro i kombination med vår gedigna erfarenhet i varje region ger kunderna en stor fördel i form av lokalkännedom och kulturell kompetens, tillsammans med konsekvent och praktiskt tillämpbar rådgivning.

Våra teammedarbetare är djupt engagerade i det lokala regelrättsliga system där de verkar och har nära kontakter med lokala tillsynsmyndigheter i Europa, Asien och USA. Gruppen ligger i framkant när det gäller att hålla sig uppdaterad i den rättsliga utvecklingen avseende integritet, datasäkerhet och datasäkerhetsbrott världen över. Våra integritetsteams har under de senaste åren, med goda resultat, samarbetat med olika verksamheter med att designa och implementera globala program avseende personuppgiftssäkerhet, och i detta sammanhang har de också bistått i arbetet med att utföra revisioner och riskbedömningar, utveckla globala riktlinjer, implementera effektiva internationella dataöverföringsstrategier och förhandla molnavtal och andra komplexa internationella dataöverföringsavtal.

Zaccos integritetsteams hjälper våra kunder med både proaktiva och reaktiva datasäkerhetsåtgärder vad gäller deras immateriella tillgångar och affärshemligheter.

Våra kärnområden omfattar:

 • IT-audit och kartläggning av data
 • Behörig åtkomst och invändningsrättigheter
 • Datasäkerhet, förhindrande av dataförlust och datasäkerhetsbrott
 • Efterlevnadsprogram och -riktlinjer (GDPR, PCI, SOX…)
 • Online- och mobilspårning samt konsumentskyddslagar
 • Global hantering av dataöverföring (överföringsavtal, BCRs, osv.)
 • Relationer med tillsynsmyndigheter (anmälningar, formella tillstånd, utnämning av dataskyddsombud)
 • Hotlines för visselblåsare, övervakning av medarbetare och screening av misstänkta personer
 • E-discovery och utredningshantering
 • Planering och implementation av incidenthantering
 • Lobbyverksamhet och förbindelselänk till regeringar
 • Digital kriminalteknik/forensik

Business Continuity Management

Verksamhetskontinuitet har högsta prioritet i dagens affärslandskap. Organisationer har inte råd att drabbas av utdragna avbrott i affärsverksamheten eller dataförluster.

Säkerhetsbedömningar och -tester

Efterfrågan av säkerhetstester och säkerhetsbedömningar har stigit dramatiskt under de senaste åren.

Digital kriminalteknik

Zaccos digitala kriminaltekniska tjänster är bland de bästa i Norden.

IT-styrning och styrning av informationssäkerhet

Gemensam hantering av IT- och affärsfunktionerna är en faktor av central betydelse för en organisations framgång.

Skydd av personuppgifter

Hos Zacco har du tillgång till experter inom juridik, teknik och processområden som kan hjälpa dig att skydda dina och dina kunders personuppgifter.

PCI Compliance

Handlare och tjänsteleverantörer är ansvariga för att uppfylla och upprätthålla efterlevnad av betalkortbranschens datasäkerhetsstandard (PCI Data Security Standard).

VÅRA EXPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • Köpenhamn
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster
 • Affärsjuridik
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Outsourcing av IP-Portföljer
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Carsten Andersen

Carsten Andersen

Area Manager Cyber Security Denmark
Joakim Blomberg

Joakim Blomberg

Software Consultant
Anders Boberg

Anders Boberg

Area Manager Cyber Security Sweden SouthCISSP, CISM, CRISC, CGEIT
Tomas Dahlin

Tomas Dahlin

Cyber Security Consultant
Pierre Davidsson

Pierre Davidsson

Security Consultant
Geir Olav Dybwad

Geir Olav Dybwad

Area Manager Cyber Security NorwayCISO Zacco Group

Jonathan Ebbersten

Managing Director Zacco Digital Threat Intelligence
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Jimmie Ekvall

Jimmie Ekvall

Area Manager Göteborg - Information & IT-security
Kristian Elftorp

Kristian Elftorp

Attorney at Law
Alexander Eriksson

Alexander Eriksson

Cyber Security Consultant
Jonas Halldin

Jonas Halldin

Director Cyber Security
Martin Knight

Martin Knight

Cyber Security Consultant
Nils Köster

Nils Köster

Partner
Attorney at Law
David Lenntoft

David Lenntoft

Senior Cyber Security Consultant
Thomas Mølsgaard

Thomas Mølsgaard

PartnerLegal - Trademark Director, Denmark & Sweden South
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Oliver Ohlsson

Oliver Ohlsson

Cyber Security Consultant
Andreas Pihlstrand

Andreas Pihlstrand

Senior Software Consultant
 •  
 • 1 of 2
 • >