^
Kontakta oss Språk LOAD

Mönster

Designskydd gör det möjligt att skydda en särpräglad form och karaktär hos en ny produkt. Det kan användas som ett kompletterande skydd för patenterade produkter – och som ett viktigt redskap i din varumärkesstrategi.

Nyhet och särprägel
En produkts utformning kan skyddas oavsett om utformningen är av funktionell karaktär eller enbart har dekorativt syfte (dvs. den är ett ornament). För att uppfylla kraven för skydd måste mönstret vara ny och ha ett särpräglat utseende. Det finns undantag för nyhetskravet eftersom många länder – däribland alla EU-länder – tillåter en viss anståndstid.

Nationellt, EU-baserat eller internationellt skydd?
Ansökan om registrering kan vara antingen en nationell ansökan, en ansökan om designskydd i EU eller en internationell ansökan avseende de länder som ingår i Haagsystemet. Lagstiftningen om design i EU är i hög grad harmoniserad.

Argument för registrerat skydd
All formgivning som uppfyller kraven för skydd, skyddas automatiskt som oregistrerad formgivning inom EU. Skyddet varar i tre år och gäller mot efterbildningar från den dag designen först blev offentliggjord. Oregistrerat mönsterskydd kan kombineras med registrerat skydd om ansökan görs inom det första året efter offentliggörandet. Registrerat skydd har en längre varaktighet och ger innehavaren ett bredare skydd.

Skyddsperiod
Inom EU kan en registrerad design skyddas i högst 25 år, förutsatt att registeringen förnyas vart femte år.

Fullständiga tjänster för designskydd
Genom vårt globala nätverk kan vi hjälpa dig att få designskydd i så gott som alla världens länder. Vi kan hjälpa till med allt längs vägen till kommersiell framgång för ditt varumärke – från analyser innan ansökan lämnas in, dokumentation och licensiering till vidtagande av åtgärder i händelse av intrång.

Handläggning av designansökningar

Designskydd gör det möjligt att skydda en särpräglad form och karaktär hos en ny produkt. Det kan användas som ett kompletterade skydd för patenterade produkter.

Annulleringsförfaranden

Zacco kan hjälpa dig oavsett om du behöver få en designregistrering ogiltigförklarad eller om du vill försvara din egen registrering i ett annulleringsförfarande.

Tvisthantering och förfaranden

Zaccos designkonsulter har erfarenhet av att lösa olika sorters juridiska problem inom mönsterrätt.

Clearance-sökningar

Det är viktigt att undersöka om det finns äldre, motstridiga mönsterregistreringar innan du lanserar en ny produkt.

Bevakningar

Bevakningar

VÅRA EXPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • Köpenhamn
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster
 • Affärsjuridik
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Outsourcing av IP-Portföljer
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Hampus Adlerton

Hampus Adlerton

Senior Partner
Attorney at Law
Claes Agnvall

Claes Agnvall

Senior PartnerTeam Manager
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Judith Albers

Judith Albers

Attorney at Law
Kristin Kjærheim Astrup

Kristin Kjærheim Astrup

Senior PartnerManaging Director, Innovation Technology Norway
Attorney at Law
Ulrika Axelsson

Ulrika Axelsson

Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Eric Barrientos

Eric Barrientos

IP Coordinator
Maria Beijer

Maria Beijer

Senior Partner
Attorney at Law
Karin Bergetun

Karin Bergetun

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark Attorney
Marita Berggården

Marita Berggården

Senior IP Coordinator
Rie Bentzen Bruhn

Rie Bentzen Bruhn

Trademark & Design Paralegal
European Trademark and Design Attorney
Anne Brøckner

Anne Brøckner

Trademark Paralegal
Bjarne Carlsen

Bjarne Carlsen

PartnerArea Manager, Herning
European Patent AttorneyEuropean Design Attorney
Marcus Eilenberg

Marcus Eilenberg

Senior Partner
Attorney at Law
Stig Ekmann

Stig H. Ekmann

Partner
Attorney at Law
Matilda Engellau

Matilda Engellau

Senior IP Coordinator
Peter Eriksson

Peter Eriksson

Partner
Attorney at LawEuropean Trademark and Design Attorney
Anders Feldt

Anders Feldt

Senior Partner
Attorney at Law
Nils-Erik Folemark

Nils-Erik Folemark

Senior Partner, Team ManagerAttorney at LawSwedish Authorized IP Attorney
European Trademark Attorney
 •  
 • 1 of 3
 • >