^
Kontakta oss Språk LOAD

Outsourcing av IP-Portföljer

Som ledare inom det immaterialrättsliga området behöver du hela tiden inventera och omfördela dina resurser och tillgångar samt ta ställning till huruvida du använder och sköter dessa på ett optimalt sätt. Kanske saknar du resurser och har skjutit upp problemet för att du inte har tid att gå in i en arbetsintensiv rekryterings- och upplärningsprocess. Det kan också vara att dina resurser inte passar med din portfölj och din strategi på grund av att landskapet har förändrats och du nu behöver lägga de interna resurserna på dina IP-kronjuveler. Kanske har du helt enkelt behov av ett nytt, mer kostnadseffektivt sätt att hantera standardiserade processer på. Skälen för att överväga outsourcing av din IP-portfölj är både många och mångfacetterade.

Om den utmålade situationen liknar din, arbetar du troligtvis i ett stort internationellt bolag som innehar stor kunskap om immateriella rättigheter och som har en tydlig och väldefinierad IP-strategi. IP-portföljen är stor, och dina IP-tillgångar är eventuellt uppdelade utifrån deras strategiska vikt.

Du är säkert van att outsourca delar av ditt arbete i överbelastningssituationer, men tiden är kanske nu inne för att tillämpa ett mer konsekvent tillvägagångssätt vad gäller outsourcing och särskiljning av de delar av din IP-affärsverksamhet som möjligtvis inte kräver din konstanta och fokuserade uppmärksamhet.

På Zacco förstår vi oss på kostnadseffektivitet och kan konsten att skära ner på tidskrävande och onödiga processteg; outsourcing av IP-portföljer är därför en uppenbar och helt naturlig del i vårt tjänsteutbud.

Zacco erbjuder outsourcing av IP-portföljer i många olika versioner, och dessa outsourcing-tjänster finns som både horisontell och vertikal outsourcing:

Vi erbjuder en komplett produkt där en hel specificerad bit av din IP-portfölj outsourcas till oss – till exempel de mindre betydelsefulla IP-tillgångarna – vilket innebär att hela processen från idé till upphörande av den immateriella rättigheten sköts av oss. Vi hanterar allt överenskommet arbete enligt avtalade priser och rapporterar tillbaka till dig och fakturerar på avtalade tidspunkter för de standardiserade processerna.

Alternativt kan du välja att outsourca endast mindre delar av din IP-process – patenterbarhetsundersökningar i förhållande till uppfinningsanmälningar eller post-grant-processerna, för att nämna ett par sådana delar.

Portföljoutsourcing kan även gå ut på att du, i stället för att outsourca dina processer, outsourcar specifika arbetsfunktioner till oss – till exempel patent- och/eller varumärkesassistenter, rådgivare eller patentadministrationspersonal – vilket kan hjälpa dig genom en nödsituation eller en period med hög arbetsbelastning.

Portföljoutsourcing handlar således helt och hållet om att hitta den lösning som passar dig bäst – vare sig detta innebär vertikal eller horisontell outsourcing. Vi tillhandahåller flexibilitet, kompetenser och processer förpackade med kostadseffektivitet i åtanke och anpassade till din specifika situation.

När du väljer Zacco som din betrodda outsourcing-partner, får du emellertid långt mer än de konventionella IP-produkterna: Vi tillämpar ett 360°-perspektiv och kompletterar våra traditionella IP-skyddstjänster med exempelvis cybersäkerhetstjänster – på Zacco tar vi nämligen IT-säkerhet på stort allvar. Vårt IT-gränssnitt gentemot dig som kund är säkert, och dina outsourcade immateriella tillgångar är säkra hos oss. På samma sätt kan vi hjälpa dig med ditt interna portföljhanteringssystem och annan IT för att minimera risken för att dina innovationer, IP-tillgångar och information oavsiktligt tillgängliggörs för obehöriga och följaktligen distribueras och delas.

När du väljer Zacco som din betrodda och säkra partner får du en unik kombination av juridiska, tekniska, digitala och IT-säkerhetsrelaterade kompetenser som hjälper dig outsourca din IP-portfölj på ett tryggt och säkert sätt.

VÅRA EXPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • Köpenhamn
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • München (Munich)
x
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster
 • Affärsjuridik
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Outsourcing av IP-Portföljer
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Peggy Bengtsson

Peggy Bengtsson

Senior Executive PartnerDirector Portfolio Outsourcing
European Patent Attorney
Betina Hellemann

Betina Hellemann

PartnerDirector Business Services and Quality
Ravi Sunderrajan

Ravi Sunderrajan

Managing Director, Zacco India R&D