^
Kontakta oss Språk LOAD

Outsourcing av IP-Portföljer

Skäl att överväga outsourcing av din IP-portfölj

Som ledare inom IP behöver du hela tiden inventera och omfördela dina resurser och tillgångar samt ta ställning till om du använder och förvaltar dem på ett optimalt sätt. Skälen att överväga portföljoutsourcing kan vara många och varierade: Kanske saknar du resurser och har skjutit upp problemet för att du inte har haft tid att gå in i en arbetskrävande rekryterings- och upplärningsprocess. Det kan också hända att dina resurser inte passar med din portfölj eller strategi på grund av att landskapet har ändrat sig, och du behöver lägga interna resurser på dina IP-kronjuveler. Kanske har du helt enkelt behov av att hitta nya och mer kostnadseffektiva sätt att hantera standardiserade processer på.

Dina behov är vårt rättesnöre – exempel på outsourcingprojekt

Vi erbjuder en komplett produkt där en viss del av din IP-portfölj outsourcas till oss – till exempel mindre viktiga IP-tillgångar – vilket innebär att hela processen från idé till upphörande av IP-rättigheten tas om hand. Vi hanterar allt överenskommet arbete enligt avtalade priser och rapporterar och fakturerar dig på avtalade tidpunkter för de standardiserade processerna.

Du kan också välja att outsourca enbart delar av din IP-process – till exempel patenterbarhetsundersökningar i samband med uppfinningsanmälningar, handläggning av patentansökningar i relevanta jurisdiktioner, EP-valideringar och/eller översättningar, årsavgifter och varumärkes- och designförnyelser.

Portföljoutsourcing kan också handla om att du väljer att outsourca specifika arbetsfunktioner till oss – till exempel patent- och/eller varumärkesassistenter, rådgivare eller patentadministrationspersonal – vilket kan hjälpa dig genom en nödsituation eller en period med hög arbetsbelastning.

En annan genomförbar möjlighet kan vara att outsourca vissa typer av arbetsuppgifter som faller inom ramen för din IP, till exempel all patent- och varumärkesadministration.

Zacco har ett brett perspektiv när det gäller immateriella rättigheter – ett perspektiv som även omfattar skydd av dina digitala tillgångar. Vårt tjänsteutbud har därför utvidgats till att inkludera relaterade områden såsom skydd av digitala varumärken, cybersäkerhet och programutveckling. Detta ger dig möjlighet att välja ett av dessa områden och outsourca till exempel all hantering av cybersäkerhetsfrågor till våra experter.

Som du förstår kan beslut som har med outsourcing att göra komma i många olika skepnader och variera stort när det gäller vilka kriterier som tillämpas och var linjen dras. Det viktigaste kriteriet och vår ledstjärna handlar om dina mål och dina reella behov. Vi hittar sedan kreativa och flexibla outsourcinglösningar för att kunna uppfylla dessa.

Vårt erbjudande

På Zacco förstår vi oss på kostnadseffektivitet och kan konsten att skära ner på tidskrävande och onödiga processteg, och därför är portföljoutsourcing en uppenbar och helt naturlig del av vårt tjänsteutbud. Vi har ett dedikerat och erfaret outsourcingteam som kan använda sig av expertisen hos våra senior-patentrådgivare. Med Zacco som din betrodda och trygga partner får du en unik kombination av juridiska, tekniska, digitala och cybersäkerhetsrelaterade kompetenser som hjälper dig med förvaltningen av din IP-portfölj.

Vi erbjuder:

 • Kostnadseffektiv outsourcing av hela din IP-portfölj eller av utvalda delar av den
 • Hantering av hela processen från idé/skapande till upphörande av dina IP-rättigheter
 • Förvaltning av din IP-portfölj på plats hos er eller från vårt kontor
 • Oberoende och högkvalitativ handläggning av patentansökningar i USA, EP, PCT, IN, CN, BR och andra relevanta jurisdiktioner till fasta priser som ger dig kontroll över kostnaderna.

Vi ger dig en skräddarsydd lösning och ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande vad gäller arvode efter att vi har diskuterat dina behov och projektets omfång på ett introduktionsmöte. Kontakta gärna Peggy Bengtsson, Director Portfolio Outsourcing, på tfn +45 24 94 35 34 eller e-post: peggy.bengtsson@zacco.com för att få reda på mer!

VÅRA EXPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • Köpenhamn
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • Hamburg
 • München (Munich)
x
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster
 • Affärsjuridik
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Outsourcing av IP-Portföljer
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Peggy Bengtsson

Peggy Bengtsson

Senior Executive PartnerDirector Portfolio Outsourcing
European Patent Attorney
Betina Hellemann

Betina Hellemann

PartnerDirector Business Services and Quality
Ravi Sunderrajan

Ravi Sunderrajan

Managing Director, Zacco India R&DRegional Director India