^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

Patent – ett juridiskt monopol

Ett patent ger patentinnehavaren ett monopol. En korrekt definition av en uppfinning och formulering av patentkrav är av­görande för ett effektivt patentskydd. På Zacco är det här något som vi har lärt oss under våra 140 års verksamhet.

Tre grundkriterier
Ett patentskydd utgör ofta grunden för en hel verksamhet. Tre kriterier måste uppfyllas för att din produkt eller metod ska kunna patenteras. Uppfin­ningen måste

  • Vara ny. Den får inte vara känd för allmänheten någonstans i världen före dagen för inlämnande av patentansökan.
  • Ha uppfinningshöjd. Den måste skilja sig väsentligt från det som är känt före datumet för patentansökan.
  • Kunna tillgodogöras industriellt. Den måste gå att reproducera.


Så här ansöker du
För att få ett nationellt patent måste du lämna in en ansökan till ett nationellt patentverk. Omfattningen av skyddet avgörs av patentkraven. Zaccos patent­konsulter säkerställer att din patent­ansökan formuleras och fullföljs så att din uppfinning får bästa möjliga skydd.

Skyddsperiod
Ett patent kan vanligtvis maximalt vara i kraft i högst 20 år. Om ett patent ska gälla måste årliga avgifter för upprätt­hållande betalas.

Internationellt skydd
Ett patent som beviljas i ett visst land gäller bara i det landet. På Zacco kan vi hjälpa dig att göra en europeisk patentansökan direkt till EPO (European Patent Office). En alternativ metod är att göra en PCT-ansökan (Patent Cooperation Treaty) som innebär att du ansöker om ett ”internationellt patent” centralt och som kan omfatta över 140 medlemsländer.

Fullständiga patenttjänster
Vi kan hjälpa dig i alla stadier av patenteringsprocessen. Utöver patent­ansökningar kan vi hantera nyhets­sökningar, kontrollera att din produkt inte gör intrång i andras patenträttig­heter och övervaka dina konkurrenters patentportföljer. Skulle någon göra intrång på dina rättigheter kan vi hjälpa till med förhandlingar och vara ditt ombud i domstol.

Download PDF