^
Kontakta oss Språk LOAD

Prior Art-Sökning

En sökning i tidigare känd teknik (Prior Art) har som syfte att hitta beskrivningar av tekniska lösningar i patentlitteraturen – eller i andra tekniska publikationer. Användningsområdet för sökresultaten är stort. Det kan vara att du är i början av ett utvecklingsprojekt och vill få en överblick över vad andra redan har utvecklat. Eller du kanske har gjort en uppfinning och vill skydda den. När du känner till den närmaste teknikens ståndpunkt blir det lättare för dig att beskriva de aspekter av din uppfinning som verkligen är helt nya och att planera din patenteringsstrategi. Eller det kan helt enkelt vara så att du letar efter en lösning på ett specifikt problem. Eller du kanske har blivit anklagad för patentintrång och behöver ta reda på om patentet ifråga verkligen är giltigt.

Nyhetsundersökning: Ett av kriterierna för att kunna erhålla ett patent är att uppfinningen som den beskrivs i ansökan är ny. Efter patentansökan har lämnats in kan du inte göra några tillägg. Därför är det viktigt att du vet så mycket som möjligt om tidigare känd teknik innan en patentansökan lämnas in. På så sätt kan du planera din patenteringsstrategi och se till att du beskriver din uppfinning tillräckligt detaljerat så att den skiljer sig från andra patent och är unik. 

Patentgiltighetsundersökning: I princip är även denna en nyhetsundersökning, men situationen är en helt annan. Du försöker nu ta reda på om det finns publikationer av känd teknik som kan underminera giltigheten av ett beviljat patent. Kanske har du hotats med en konkurrents patent och du försöker ta reda på om patentet ifråga faktiskt är giltigt och därmed kan genomdrivas. Om du kan påvisa att så nödvändigtvis inte är fallet så förbättrar du avsevärt din förhandlingsposition – och du kanske till och med förmår övertyga en domstol eller en patentmyndighet om att patentet är ogiltigt.

Prior Art: Det finns ingen anledning att återuppfinna hjulet. En sökning efter befintliga tekniska lösningar kan rädda dig från just den upplevelsen och hjälpa dig att utforma dina egna utvecklingsprojekt så att de verkligen för tekniken framåt.

Lösning på ett specifikt problem: Denna typ av sökning liknar en sökning i tidigare känd teknik (Prior Art), men omfattningen är mindre. Du är inte längre ute efter att skaffa dig en (allmän) översikt över teknikens ståndpunkt; du vill i stället ha en specifik lösning på ett specifikt problem. Lösningen kanske redan finns fritt tillgänglig eller så kan du kanske få licens på lösningen från en tredje part i stället för att utveckla den själv.

Zacco erbjuder skräddarsydda sökningar som är anpassade till dina specifika behov. Vi har våra egna sökexperter och har tillgång till ett brett spektrum av patentpublikationer samt tekniska och akademiska publikationer. Dessutom använder vi oss av ett antal föredragna externa sökleverantörer. Vi har som ambition att ge dig de bästa sökresultaten i förhållande till det du behöver, och vi gör detta genom att använda de resurser som lämpar sig bäst för dina behov.

Download PDF

VÅRA EXPERTER

All
All
x
  Denmark
 • Aarhus
 • Esbjerg
 • Herning
 • Kolding
 • Köpenhamn
 • Lyngby
  Norway
 • Bergen
 • Kjeller
 • Oslo
 • Sarpsborg
 • Stavanger
 • Trondheim
 • Ålesund
  Sweden
 • Anderstorp
 • Gävle
 • Göteborg
 • Halmstad
 • Helsingborg
 • Linköping
 • Luleå
 • Lund
 • Lund
 • Malmö
 • Malmö
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Västervik
  United Kingdom
 • Birmingham
  India
 • Bangalore
  Germany
 • Bremen
 • Hamburg
 • München (Munich)
x
 • Patent
 • Varumärken
 • Mönster
 • Affärsjuridik
 • Cyber Security
 • Software
 • Digital Brands
 • IP-Strategi
 • Business Services
 • Outsourcing av IP-Portföljer
x
  Patents
 • Patent Drafting
 • Patent Prosecution
 • Oppositions and Appeals
 • Patent Litigation Support
 • Freedom to Operate
 • Landscape Analysis
 • Prior Art Search
 • Patent Monitoring
 • Patent Strategy
  Trademarks
 • Trademark Prosecution
 • Oppositions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Cancellation Actions
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Designs
 • Design Prosecution
 • Cancellation Actions
 • Conflict Handling and Enforcement
 • Clearance Searches
 • Monitoring and Watch
  Business Services
 • Validation
 • Patent Annuities
 • Trademark Renewals
 • Design Renewals
 • Recordals
 • Translation
 • Portfolio Handling and Paralegal Services
  Cyber Security
 • Business Continuity Management
 • Security Assessments and Tests
 • Digital Forensics
 • IT Governance and Information Security Governance
 • Data Privacy and Protection
 • PCI Compliance
  Software
 • Software Development
 • IP Awareness
 • Digital Transformation
 • Internet of Things
 • Platform Innovation
  Digital Brands
 • Domain Name Management
 • Hosting
 • Brand Monitoring
 • Digital Brand Protection
 • Conflict Handling and Enforcement
  IP Strategy
 • Strategy Development
 • Strategy Implementation
 • Portfolio Management
 • Due Diligence
 • IP Audit
 • IP Risk Management
 • Workshops and Coaching
Fredrik Althoff

Fredrik Althoff

Senior PartnerTeam Manager
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Torbjörn Axelsson

Torbjörn Axelsson

Partner
European Patent Attorney
Vanessa Bélec

Vanessa Bélec

Patent Attorney
Jonny Brun

Jonny Brun

Partner
European Patent AttorneyAuthorized Patent Attorney (SE)
Thomas Rosleff Bækmark

Thomas Rosleff Bækmark

PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Maria Börlin

Maria Börlin

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Viktor Cragéus

Viktor Cragéus

Partner
European Patent Attorney
Lotta Démoulin

Lotta Démoulin

Patent Attorney
European Patent Attorney
Tom Ekeberg

Tom Ekeberg

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Karin Engdahl

Karin Engdahl

Senior PartnerTeam Manager
European Patent Attorney
Sara Fhölenhag

Sara Fhölenhag

Associate Attorney
Sindre Fossum

Sindre Fossum

Patent Attorney
Ingvar Friberg

Ingvar Friberg

Senior Partner
European Patent Attorney
Steffen Karshøj Hjeds

Steffen Karshøj Hjeds

PartnerPatent Attorney
European Design Attorney
Anders Hjelmencrantz

Anders Hjelmencrantz

Partner
European Patent Attorney
Jenny Isaksson

Jenny Isaksson

Patent Attorney
 •  
 • 1 of 3
 • >