^
Kontakta oss Språk LOAD

Du är här

Rättstvister och tvistelösning – en kunskapsstrid

För att bevara värdet i immateriella rättigheter måste de försvaras. Det kan göras genom domstolsprocess eller medling. Vi kan hjälpa dig med båda.

Medlingsprocessen
Både tvister och medling används för att stoppa konkurrenter att olagligt använda dina skyddade immateriella rättigheter. Tvister ger innehavaren av rättigheten möjlighet att ersätta skador till följd av olaglig användning av den skyddade immateriella rättigheten. För att påbörja en domstolsprocess måste innehavaren av rättigheten inge en stämningsansökan till en behörig domstol. I medlingsprocessen förlitar sig parterna på att en medlare ska hjälpa dem att komma fram till en uppgörelse i godo utan att behöva vända sig till en domstol.

Nycklarna till uppgörelser i godo
För att kunna hantera tvistelösningen på ett skickligt sätt krävs en kombination av erfarenhet av tvister och specialistkunskap. Vi erbjuder den kombinationen av ingenjörer och jurister i våra team. Vi kan vägleda dig genom domstolsprocessen på ett skickligt och ordnat sätt och samordna parallella processer i flera länder. När målet är uppgörelser i godo är erfarenhet och omfattande kunskap viktiga kompetenser.

Skräddarsydd juridisk och teknisk kompetens
Våra jurister har omfattande erfarenhet av immateriella rättigheter och tvister. De samarbetar ofta med andra specialister internt för att säkerställa ett förmånligt utfall. Om ditt fall kräver teknisk kompetens, t.ex. i en patenttvist, kommer den ansvariga juristen att samarbeta med en patentkonsult. Våra patentkonsulter har omfattande erfarenhet av tvister och är ofta i rätten som tekniska biträden eller bistår andra advokater i patenttvister.

Auktoriserade ombud
Zaccos experter som arbetar med tvister och medling är auktoriserade att agera ombud inför EPO och OHIM samt i relevanta domstolar i de länder där de verkar.

 

Download PDF